Gönen Belediyesi’nden kontratlı işçinin işine son veren belediye, mahkemeyi de dinlemiyor haberine tekzip

Husus : Düzeltme ve Karşılık Firmanızın sahibi ve yöneticisi olduğu www.memurlar.net sitesinde 04.01.2021 tarihli “Sözleşmeli işçinin işine son …

By

Husus : Düzeltme ve Karşılık

Firmanızın sahibi ve yöneticisi olduğu www.memurlar.net sitesinde 04.01.2021 tarihli “Sözleşmeli işçinin işine son veren belediye, mahkemeyi de dinlemiyor” başlığı altında yer alan haberde “mahkeme kararının uygulanmadığı, karara karşın işçinin vazifesine iade edilmediği, mahkemeye aldatıcı bilgi verildiği” sav edilmiştir.

Siyasi saiklerle Gönen Belediye Başkanlığı tarafından kontratlı çalışanın mukavelelerinin sona erdirildiği savı gerçeği yansıtmamaktadır.

Gönen Belediyespor Kulübü bünyesinde sürdürülen güreş branşı çalışmalarına 2019 yılı içinde son verilmiş olduğundan güreş antrenörü olarak istihdam edilen çalışanın kontratı hizmetine gereksinim kalmaması nedeniyle 2020 yılında yenilenmemiştir.

Bu işçi tarafından açılan iptal davası Yönetim Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. Hizmetine gereksinim kalmaması nedeniyle mukavelesi yenilenmeyen başka çalışanın açtığı davada ise mahkemece iptal kararı verilmiş, bu mahkeme kararı Gönen Belediye Başkanlığı’na bildiri edildikten sonra uygulanarak işçi vazifesine iade edilmiş, mali ve toplumsal hakları büsbütün ödenmiştir.

Gönen Belediye Başkanlığı’nca uygulanmayan bir mahkeme kararı yoktur.

Hizmetin gerekleri ve şimdiki gereksinimler doğrultusunda yeni takımların açılması yahut muhtaçlık kalmayan takımların kapatılmasına karar verme yetkisi, ilgili ünitelerden gelen teklif üzerine mevzuyu görüşecek olan Belediye Meclislerine aittir. Gönen Belediye Meclisi’ne boş takımların iptali ve dolu takımlarda derece değişikliği için teklif sunulmuş olup bu mevzu şimdi Gönen Belediye Meclisi’nce görüşülmemiş ve karar alınmamıştır.

Bu hususta alınmış bir karar bulunmazken hususun çarpıtılarak kamuoyuna lanse edilmesi, meclis üyeleri üzerinde baskı kurma hedefine yöneliktir.

Bu düzeltme ve karşılık yazımızın 5187 sayılı Basın Kanunu’nu 14. hususu mucibince ilgili haberin yer aldığı internet sitesinin birebir sayfa ve sütununda, tıpkı puntolarla ve tıpkı halde yayımlanmasını, aksi takdirde Basın Kanunu ve öteki mevzuatta öngörülen hukuksal yollara başvurulacağı konusunda

Bilginizi rica ederiz.

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Gönen Belediye Başkanlığı

Sözleşmeli işçinin işine son veren belediye, mahkemeyi de dinlemiyor

You may also like