GİB’den açıklama… Yapılandırmaya müracaat nasıl yapılacak?

Gelir Yönetimi Başkanlığı’nın hususa ait açıklaması: Birtakım Alacakların Yine Yapılandırılması ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılması …

By

Gelir Yönetimi Başkanlığı’nın hususa ait açıklaması:

Birtakım Alacakların Yine Yapılandırılması ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7256 sayılı Kanun, 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kelam konusu Kanun ile;

. Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve başka borçlara bağlı gecikme artırımları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılması,

. Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silinmesi,

. Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,

. Motorlu Taşıtlar Vergisi borcuna bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması,

. Tahsil ve/veya katkı kredisi borçlarına bağlı gecikme artırımları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması,

. Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan fiyattan ayrıyeten %90 indirim yapılması,

. Trafik para cezaları ve başka idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında %25 indirim yapılması,

. Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde birinci taksitin müddetinde ödenmesi koşuluyla, ikinci taksit ödeme müddeti içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde;

– Yİ-ÜFE oranında hesaplanan meblağdan ayrıyeten %50 indirim yapılması,

– Trafik para cezaları ve öteki idari para cezaları asıllarında %12,5 indirim yapılması,

. Yapılandırılan fiyatların peşin yahut ikişer aylık periyotlarda 6, 9, 12, 18 eşit taksitler halinde ödenmesi,

. Yapılandırılan borçları mutabakatlı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi,

. Vadesi 31/12/2014 tarihinden evvel olan aslı 100 TL ve altındaki borçların silinmesi,

. 7143 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların tekrar yapılandırılması,

. 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların tekrar yapılandırılması

üzere çok değerli imkanlar getirilmiştir.

Bu imkanlardan faydalanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar müracaat yapılması gerekmektedir.

Ayrıyeten, yurt içi ve yurt dışı kimi varlıkların (para, altın, döviz, menkul değer ve başka sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar) 30 Haziran 2021 tarihine kadar ulusal iktisada kazandırılması durumunda vergi alınmayacak ve vergi incelemesi yapılmayacaktır.

Kelam konusu Kanun için tıklayınız.

You may also like