Fiyatsız müsaadeye çıkan sigortalıya takviye

İŞTE SORU-CEVAPLAR 1-Prim dayanağından kimler yararlanabilecek? İstihdama dönüş prim dayanağından ihale konusu iş üstlenen iş yerleri hariç …

By

İŞTE SORU-CEVAPLAR

1-Prim dayanağından kimler yararlanabilecek?

İstihdama dönüş prim dayanağından ihale konusu iş üstlenen iş yerleri hariç, özel kesim patronlarına ilişkin iş yerlerinde çalışan sigortalılardan ötürü yararlanılabilecek. Patronlar prim takviyesini 1 Aralık 2020’den itibaren fesih yapılamayacak mühletin sonuna kadar her ay alabilecek.

2-Prim dayanağı fiyatı ne kadar?

Prim dayanağı fiyatı; kapsama giren ve kuruma bildirilen sigortalının prim ödeme sayısının 44.15 Türk Lirası ile çarpımı sonucu bulunan fiyat kadar olacak. Sigortalı için 30 gün üzerinden bildirim yapıldığı varsayıldığında; patron aylık 30 1.324 lira prim dayanağından yararlanabilecek.

3-Destek için patron tarafından müracaat nasıl yapılır?

Patronun dayanaktan yararlanabilmesi için dayanak kapsamına giren sigortalısını; www. sgk.gov.tr adresinden giriş yaparak; “e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranlarında yer alan istihdama dönüş takviyesi menüsü ile tanımlaması gerekiyor.

4- Patron yabancı sigortalılardan ötürü bu takviyeden yararlanır mı?

Dayanaktan müracaat tarihi prestijiyle yalnızca T.C kimlik numarası olan sigortalılar için yararlanabilecek. Sigortalının özel dal iş yeri patronuna başvurduğu tarih prestijiyle yabancı kimlik numarasının olmaması gerekiyor.

5-Sigortalı en son çalıştığı iş yeri patronuna başvurusunu hangi halde yapabilir?

Sigortalı, iş yahut hizmet kontratlarının sona erdiği ya da halihazırda çalışmakta oldukları en son özel dal iş yeri patronuna başvurusunu 1 Aralık 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri ortasında yazılı yahut kelamlı yapılabilecek. Bu niteliktekiler rastgele bir evrak ibraz etmeyecek.

6-İş kontratı “29- Patron tarafından personelin ahlak ve yeterli niyet kurallarına ters davranışı nedeni ile fesih” kodu ile sona eren bir sigortalıdan ötürü bu takviyeden yararlanılır mı?

Bu sigortalı için dayanaktan yararlanamayacak. Bunun dışındaki tüm işten ayrılış kodları ile iş kontratının feshi halinde ilgili kanunda aranılan öteki kaideler sağlanmak kaydıyla dayanak alabilecek.

7-Destek müddeti bittikten sonra patron takviyeden yararlananları istihdam etmek zorunda mıdır?

Patron, dayanaktan yararlanılan sigortalılarının yarısından her birini, dayanak uygulama müddetinin sona ermesinden itibaren, dayanak kapsamına girenlerin dayanaktan yararlandığı ortalama müddet kadar fiilen çalıştırmakla yükümlü.

8-Bu takviye kapsamında bildirilen bir sigortalı için birebir ayda başka prim teşviklerinden yararlanılır mı?

İstihdama dönüş prim dayanağından yararlanılan ayda, tıpkı sigortalı için 5510 sayılı Kanun ve başka kanunlarda yer alan prim teşvik, takviye ve indirimlerinden yararlanılamayacak.

9-Bu takviyeden alt patronlar de yararlanabilir mi?

Takviye kapsamına giren sigortalıları çalıştıran alt patronlar de prim takviyesinden yararlanabilecek.

10-Destekten yararlanan bir işyeri, farklı bir toplumsal güvenlik merkezi alanına giren öbür bir adrese nakli halinde takviyeden yararlanmaya devam eder mi?

Prim takviyesinden yararlanan işyerinin, farklı bir toplumsal güvenlik merkezi misyon alanına giren öbür bir adrese nakli halinde, dayanak müddeti aşılmamak kaydıyla patron kalan müddetler için dayanaktan yararlanmaya devam eder.

Hazal Ateş

You may also like