Elektronik, mobilya ve Kuyum’da taksit sayısı düştü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi vade sonları ve kredi kartı taksit sonlarında birtakım değişikliklerde bulundu. BDDK, basılı ve …

By

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi vade sonları ve kredi kartı taksit sonlarında birtakım değişikliklerde bulundu.

BDDK, basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda kredi kartlarında taksitlendirme müddetini 8 aydan 6 aya indirdi.

Finansal istikrarın sağlanması ve cari açığın azaltılmasına yönelik olarak atılan makro ihtiyati adımlar çerçevesinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Şurasının 17.12.2020 tarihli ve 9322 sayılı Kararı ile;

– Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı hususunun yedinci fıkrası uyarınca, 11.01.2019 tarihli ve 8198 sayılı Heyet Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme müddetlerinin;

Basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda sekiz aydan altı aya,

Fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya1 alımlarında altı aydan dört aya, Mobilya ve elektrikli eşya alımlarında on sekiz aydan on iki aya
indirilmesine,

– Bankaların Kredi Süreçlerine Ait Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12/A hususunun altıncı fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Temelleri Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A hususunun beşinci fıkrası uyarınca, Kredi Yönetmeliğinin 12/A unsurunun üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A unsurunun ikinci fıkrasında düzenlenen kredi vade hudutlarının;

Kesin fatura kıymeti üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı hedefi ile kullandırılan kredilerde kırk sekiz aydan otuz altı aya,

En son fatura pahası yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı gayesi ile kullandırılan kredilerde kırk sekiz aydan yirmi dört aya,

Taşıt teminatlı kredilerde kırk sekiz aydan otuz altı aya indirilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna hürmetle duyurulur.

You may also like