EGM’den vazifede yükselme imtihanı açıklaması

KIYMETLİ DUYURU Emniyet Genel Müdürlüğü, Misyonda Yükselme ve Unvan Değişikliği İmtihanı hakkında imtihanın yapılacağı yer ve ayrıntıları …

By

KIYMETLİ DUYURU

Emniyet Genel Müdürlüğü, Misyonda Yükselme ve Unvan Değişikliği İmtihanı hakkında imtihanın yapılacağı yer ve ayrıntıları açıkladı

Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında vazifeli sivil memurların Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği İmtihanının, Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıf Dışındaki Misyonlu Çalışanın Misyonda Yükselme ve Unvan Değişikliği Asıllarına Dair Yönetmelik kararları doğrultusunda 05/03/2020 tarihli Bakanlık Onayı ile kurulan İmtihan Kurulunca Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılmasına oy birliği ile karar verildiği bildirilmiştir.

Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği İmtihanı 28 Kasım 2020 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesinde yapılacaktır.

1. Yazılı İmtihana katılacak olan işçi (Ek-1) imtihan günü Misyonda Yükselme İmtihanı için saat 11:30’da Unvan Değişikliği İmtihanı için 15:30’de Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesinde hazır bulunacaktır. Vazifede Yükselme İmtihanı saat 12:00’da başlayacak olup müddeti 120 dakika, Unvan Değişikliği İmtihanı saat 16:00’de başlayacak olup müddeti 75 dakikadır.

2. Engelli işçinin imtihan müddetleri Ek-2 de gönderilmiştir. Yazılı imtihanda refakatçi talep eden işçi, talebini en kısa müddette Başkanlığımıza bildirecektir.

3. Engelli çalışana Polis Akademisi Başkanlığı Anıttepe Yerleşkesinden Misyonda Yükselme İmtihanı için saat 10:45’de, Unvan Değişikliği İmtihanı için saat 14:45’de servis kaldırılacaktır. İmtihan bitimini müteakip Anıttepe yerleşkesine dönüşleri sağlanacaktır.

4. Engelli işçi Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesine refakatçi ile gelebilecek, imtihan salonunda Başkanlığımızca refakatçi görevlendirilecektir. Bunun dışında yardım talep eden çalışanın isim listesi Başkanlığımıza bildirilecektir.

5. İmtihan başladıktan 10 dakika sonra gelenler imtihana alınmayacaktır. İmtihanın birinci ve son 15 dakikasında ve son 2 kişi kaldığında imtihan salonundan çıkış olmayacaktır.

6. İmtihana giren işçinin yanında yahut üzerinde katiyen cep telefonu, davet aygıtı, ses kayıt aygıtı üzere elektronik hiçbir aygıt bulunmayacaktır.

7. İmtihana katılacak işçi yanında tükenmez kalem, yumuşak kurşun kalem ve silgi bulunduracaktır.

8. İmtihana katılacak çalışanın imtihan salonlarına alınmalarından sonra İmtihan Giriş Evrakı İşçi Kimlik Kartını ile kendisini tanıtmaya yarayacak nüfus cüzdanı yahut şoför dokümanı denetimi yapılacaktır. İşçi Kimlik Kartı olmayan adaylar farklı bir doküman ile işçi olduğunu ispat ettiği durumda İşçi Kimlik Kartı olmadan imtihana katılabilir.

9. İmtihan Giriş Dokümanları 24 Kasım 2020 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi olan www.pa.edu.tr adresinden yayınlanacaktır,

10. İmtihana katılacak adaylar maske ve toplumsal aralığa dikkat edecek, maskesiz işçi imtihana alınmayacaktır.

11. Polis Akademisi Gölbaşı Yerleşkesine girerken tüm adayların HES kodu denetim edilecektir. Covid-19 testi olumlu olan yahut temaslı olan adaylar durumunu en kısa müddette paem-rutbeterfiidariburo@egm.gov.tr e-mail adresine yahut 03124628865 numaralı telefona bildirecektir

12. Kopya çekenler ile kopya teşebbüsünde bulunanların yerine bir öbür kişinin imtihana girdiği tespit edilenlerin, imtihan karşılık kağıtlarının optik okuyucuda kıymetlendirilmesi sırasında kişisel yahut toplu kopya çektikleri tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılacak, ayrıyeten bu bireyler hakkında yasal süreç uygulanacaktır.

13. İmtihana katılacak işçi kendisine verilen kitapçık ile optik formu teslim alırken ve teslim ederken gözetmende bulunan yoklama listesine imza atacaktır.

14. Optik yanıt formlarına yapılacak yanlış kodlamalardan adayın kendisi sorumlu olacaktır.

15. Yazılı imtihan sonuçlan, Polis Akademisi Başkanlığının web sayfası üzerinden yayınlanacaktır.

16. Yazılı imtihan sonuçlarına, imtihan sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç iki iş günü içinde itiraz edilebilir. itiraz edecek işçi sonuç açıklama ekranında bulunan itiraz formunu doldurarak EBYS ile Polis Akademisi Başkanlığına gönderecektir.


Emniyet Genel Müdürlüğü, 28 Kasım 2020 tarihinde, vazifede yükselme ve unvan değişikliği imtihanı yapacaktır.

Yazılı imtihan, Polis Akademisi Başkanlığınca yapılacaktır.

Lakin imtihana bir hafta kalmasına karşın, imtihan yerleri hala açıklanmamıştır.

İmtihana 81 vilayetten, 3 bine yakın adayın katılacağı belirtilmektedir.

You may also like