Eğitim-Bir-Sen: Öğretmen maaşları artırılmalı

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Lideri Ali Yalçın, mevcut öğretmen açığı dikkate alınarak yıllık atama sayılarının artırılması, öğretmen …

By

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Lideri Ali Yalçın, mevcut öğretmen açığı dikkate alınarak yıllık atama sayılarının artırılması, öğretmen adaylarına gerçekçi meslek amaçlarının konulması ve Öğretmenler Meslek Kanunu’nun çıkarılması gerektiğini bildirdi.

Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, Eğitim-Bir-Sen tarafından hazırlanan “Eğitime Bakış: 2020 İzleme ve Değerlendirme” raporunu açıkladı.

Eğitime Bakış Raporu’nun eğitime erişim ile iştirak, eğitimin çıktıları, öğretmenler ve okul müdürleri, eğitim öğretim ortamları ve finansman olmak üzere 5 ana kısımdan meydana geldiğini aktaran Yalçın, raporda 23 göstergenin yer aldığını lisana getirdi.

OECD ülkelerinde 2009-2019 ortasında ne istihdamda ne de eğitimde olanların oranının yüzde 18,7’den yüzde 15,2’ye; Türkiye’de ise yüzde 48,1’den yüzde 33,3’e düştüğünü belirten Yalçın, Türkiye’nin bu bilgiyi 10 yılda değerli ölçüde azaltsa da 2019 yılı datalarına nazaran ne istihdamda ne eğitimde olanların oranının hala en yüksek ülkeler içinde bulunduğunu söyledi.

Türkiye’de 5 yıllık süreçte 197 bin kontratlı öğretmenin kamu okullarına atandığını söz eden Yalçın, 2020 yılının bilgilerine nazaran yeni atanan her 5 kontratlı öğretmenden ikisinin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde görevlendirildiğini lisana getirdi.

– Teklifler

Ali Yalçın, son yıllarda erişim oranı artsa da bilhassa ortaöğretim seviyesinde bölgelere ve cinsiyete nazaran farklılıklar olduğunun görüldüğünü söz ederek, “Bundan ötürü bilhassa ortaöğretimde okullaşma oranının düşük olduğu dezavantajlı bölgelerde genel olarak okullaşma artırılmalı, özelde de kız çocuklarının okullaşmasını artırmaya öncelik veren projeler geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.” dedi.

Okul öncesi kademesindeki okullaşma oranının, son yıllarda artmasına karşın, hala ulusal amaçlar ve OECD ortalamasından düşük olduğunu belirten Yalçın, bu kapsamda bilhassa okul öncesi eğitim kurumlarının az olduğu yerlerde yeni okul öncesi kurumların açılmasına öncelik verilmesi ve sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı ailelerin çocuklarının okul öncesi eğitime iştirakini artırmak için bu çocuklardan fiyat alınmayan bir sistem kurulması gerektiğini kaydetti.

Yalçın, açık öğretim sisteminin başarısız öğrencilerin yerleştirildiği bir okul tipi olmaktan çıkarılması ve yüz yüze eğitim imkanlarının kapasitesinin artırılması gerektiğini söyledi.

Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) kurum başına düşen öğrenci yoğunluğu dikkate alınarak öğrenci sayısının azaltılmasını öneren Yalçın, BİLSEM’lerin teknik ve fiziki altyapısının güçlendirilmesi ve insan kaynağının niteliğini artırıcı siyasetler geliştirilmesi gerektiğini lisana getirdi.

Ortaöğretimden mezuniyet oranları artmasına karşın Türkiye’deki mezuniyet oranlarının hala OECD ortalamasının epey altında olduğunu aktaran Yalçın, lise mezuniyet oranlarını artırmaya yönelik çalışmaların sürdürülmesinin, lise mezuniyet oranları düşük olan bölgelere yönelik daha aktif siyasetlerin geliştirilmesinin ehemmiyetini vurguladı.

Yalçın, üniversite imtihanına ait şu tekliflerde bulundu:

“Türkiye’de üniversiteye giriş imtihanına başvuran ve yerleşen aday sayısı ortasındaki makasın gitgide açıldığı, son sınıf seviyesinde başvuran adayların lakin üçte birinin bir programa yerleştiği, her 6 adaydan fakat birinin bir lisans programına yerleştiği, yükseköğretime yerleşmedeki sıkıntılı arz talep istikrarının önemli oranda bozulduğu dikkate alınarak, yükseköğretim programları toplumsal talebi karşılayacak halde hazırlanmalı, bilhassa lisans programlarına ayrılan kontenjanlar daha da artırılmalıdır.”

Hem PISA 2018 sonuçları hem de YKS bilgilerinin, eğitim sisteminde değerli bir kalite sorunu olduğunu ve öğrencilerin temel bilgilere sahip olmadığını gösterdiğini belirten Yalçın, öğrencilerin bir üst sınıfa geçerken ya da mezun olurken temel bilgi ve beceriyi elde etmesinin sağlanması gerektiğini kaydetti.

Öğrencilere takviye sunacak sağlam telafi düzeneklerinin ihdas edilmesini isteyen Yalçın, “Tüm dünyanın Kovid-19 ile imtihan olduğu bu süreçte öğrenme kayıplarının üzerinde durmak gerekiyor. Bu süreçte eğitime erişim ve fırsat eşitliği boyutuyla tartışmalar devam ediyor. Bu süreçte öğrenme kayıplarıyla birlikte erişimdeki adaletsizlikten ötürü fırsat eşitliği tartışması devam edecek görünüyor. O yüzden bahis bir laboratuvar ortamında masaya yatırılır üzere dikkatle ele alınmalıdır. Siyasetlerin ayak üstü ve gündemi meşgul edecek, anlık tatmin edici halde değil uzun vadeli ve sürdürülebilir yapılması gerekiyor.” sözlerini kullandı.

– “Dezavantajlı bölgelerde okul öncesi kurum açılmasına öncelik verilmeli”

Öğretmenliğe yönelik arz ve talep ortasındaki problemine dikkati çeken Yalçın, “Bunun için mevcut öğretmen açığı dikkate alınarak yıllık atama sayıları artırılmalı ve öğretmen adaylarına gerçekçi meslek maksatları konulmalıdır. Öğretmenler Meslek Kanunu’nun öğretmenliğin meslek mesleği olduğunu tabir edecek biçimde daha evvelki siyasetlerin 2006’da Anayasa Mahkemesi ile iptal edilmesiyle oluşan boşluğu giderecek biçimde yine gözden geçirilmesine muhtaçlık vardır.” diye konuştu.

Ali Yalçın, şunları kaydetti:

“OECD ülkeleriyle kıyaslandığında öğretmen maaşlarının düşüklüğü dikkate alınarak genel olarak öğretmen maaşları artırılmalı, özelde ise mesleksel deneyime nazaran maaş artışını sağlayan bir sistem kurulmalıdır. Benzeri formda Türkiye’deki okul müdürlerinin OECD ülkeleri ortasında en düşük maaş alanlar ortasında olduğu göz önünde bulundurularak okul müdürlerinin maaşları artırılmalıdır. Okul öncesi kademesine ayrılan bütçe artırılmalı ve bilhassa dezavantajlı bölgelerde okul öncesi kurum açılmasına öncelik verilmelidir. Sınıf mevcudu ve öğretmen başına düşen öğrenci üzere konularda bölgeler ortası eşitsizlikleri azaltmak için yeni okul ve derslik yapılmalı, öğretmen atamalarında dezavantajlı bölgelere daha fazla öncelik verilmelidir. Taşımalı eğitim yerine öğrencilerin meskenlerine en yakın yerde eğitimin öncelendiği yaklaşım temel alınmalıdır. Türkiye’nin özel harcamalardan kaynaklı olarak eğitimsel eşitsizliğin büyümesini engellemek, tüm çocuklara daha kaliteli ve eşit eğitim fırsatları sunmak için eğitime ayrılan kamusal kaynaklar artırılmalı ve bu kaynaklar dağıtılırken dezavantajlı bölgelere öncelik verilmelidir.”

Yalçın, daha kaliteli bir eğitim hizmeti sunulabilmesi için öğrenci başına harcama ölçüsünün 5 bin liradan en az 10 bin liraya çıkarılması gerektiğini de kelamlarına ekledi.

You may also like