Cumhurbaşkanlığı, yeni yazışma yönetmeliğine nazaran yönetimlerin yapması gerekenleri duyurdu!

Bilindiği üzere, 10 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Tarz ve Asıllar Hakkında Yönetmelik ” ile …

By

Bilindiği üzere, 10 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Tarz ve Asıllar Hakkında Yönetmelik” ile birlikte resmi yazışmaların elektronik ortamda yapılması asli öge haline getirilmiş ve buna yönelik birçok düzenleme yapılmıştır.

Başka taraftan, mezkür Yönetmeliğin Süreksiz 1 inci hususu uyarınca yönetimlerce kullanılan Elektronik Evrak İdare Sistemlerinin yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde uyumlu hale getirilmesi karar altına alınmıştır.

Bu doğrultuda, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından hazırlanan aşağıdaki dokümanla yönetimlerin 01 Ocak 2021 tarihine kadar hangi düzenlemeleri yapmaları gerektiğine dair bir bilgilendirme yapılmıştır.

You may also like