Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin iptal talebi karara bağlandı

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin müracaat üzerine, 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Ahenk Sağlanması Gayesiyle Birtakım …

By

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin müracaat üzerine, 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Ahenk Sağlanması Gayesiyle Birtakım Kanun ve Kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kararında Kararnamenin iptal istemini görüştü. Mahkeme heyeti oybirliğiyle iptal istemi reddetti.

İptali istenen 700 sayılı KHK ile, Anayasa değişikliğine uygun olarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gerekleri ilgili kanunlar derc edilmiştir. AYM kararı için tıklayınız.

You may also like