Çok sayıda atama ve görevden alma kararnamesi R.G.’de yayımlandı

ATAMA KARARLARI Strateji ve Bütçe Başkanlığı Dallar ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 …

By

ATAMA KARARLARI

Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Dallar ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü unsurları mucibince Hakan DEMİRTEL atanmıştır.

Diyanet işleri Başkanlığında açık bulunan;
– Ordu İ1 Müftülüğüne, Mardin İ1 Müftüsü İsmail ÇİÇEK,

– Mardin Vilayet Müftülüğüne, Sinop Vilayet Müftüsü Ali Hayri ÇELİK,

– Sinop Vilayet Müftülüğüne Mustafa DÜZGÜNEY,

– Edime Vilayet Müftülüğüne, Muş Vilayet Müftüsü Alettin BOZKURT,

– Muş Vilayet Müftülüğüne Lütfü İMAMOĞLU,

– Kastamonu Vilayet Müftülüğüne Mustafa BİLGİÇ,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü hususları mucibince atanmıştır.

—————————————————

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü hususları mucibince, Isimli Tıp Kurumu Üçüncü Isimli Tıp İhtisas Konseyi Isimli Tıp Üyesi Uzm. Dr. Mehmet ÖZBAY vazifeden alınmış ve bu suretle boşalan Üçüncü Isimli Tıp İhtisas Şurası Isimli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Zeynep ORHAN atanmıştır.

Isimli Tıp Kurumu Yedinci Isimli Tıp İhtisas Şurası Bayan Hastalıkları ve Doğum Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci unsuru ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü hususları mucibince İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali BENİAN görevlendirilmiştir.

—————————————————

Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı

Açık bulunan Dış Münasebetler Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü unsurları yeterince Oğuz TUNCAY atanmıştır

Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan;

– Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa BİLİR,

– Bayanın Statüsü Genel Müdür Yardımcılığına Olgun GÜNDÜZ,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü unsurları mucibince atanmıştır.

—————————————————

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

Idare Şurası Başkanlığına, 233 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin 6 ncı unsuru ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü unsurları mucibince Hasan Hüseyin ERDOĞAN atanmıştır.

Idare Konseyi Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin 8 inci unsuru ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü hususları mucibince Ercan GEBEŞ atanmıştır.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü hususları mucibince Akan GÜLMEZ atanmıştır.

—————————————————

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Mali Hataları Araştırma Heyeti Lideri Osman DERELİ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü hususu mucibince vazifeden alınmıştır.

—————————————————

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Zehra GAMGAM, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci hususu yeterince misyondan alınmıştır.

Ulusal Eğitim Bakanlığı;

– Tunceli Vilayet Ulusal Eğitim Müdürü Mustafa ASLANOĞLU misyondan alınmış,

– Bitlis Vilayet Ulusal Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Emin KORKMAZ,
– Karaman Vilayet Ulusal Eğitim Müdürlüğüne Mehmet ÇALIŞKAN,
– Ardahan Vilayet Ulusal Eğitim Müdürlüğüne Erhan BULUT,
– Tunceli Vilayet Ulusal Eğitim Müdürlüğüne Gürsel EKMEKÇİ, atanmıştır.

—————————————————

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Açık bulunan Ulusal Teknoloji Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü unsurları mucibince Zekeriya ÇOŞTU atanmıştır.

Idare Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü unsurları mucibince Hasan Basri KURT atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü hususları yeterince Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma Yönetimi Lideri Adnan DEMİR misyondan alınmış ve bu suretle boşalan Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma Yönetimi Başkanlığına Osman DEMİRDÖĞEN atanmıştır.

—————————————————

Tarım ve Orman Bakanlığı

Açık bulunan Ziraî Araştırmalar ve Siyasetler Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü hususları mucibince İsmail Hakkı KALYONCU atanmıştır.

Çankırı Vilayet Tarım ve Orman Müdürü Osman ÇAKIR, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci hususu yeterince misyondan alınmıştır.

—————————————————

Ticaret Bakanlığı

Açık bulunan Ticaret Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü hususları mucibince İsmail HAK atanmıştır.

Karar: 2020/402 233 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin 8 inci unsuru ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü unsurları yeterince, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Idare Konseyi Üyesi Salim ÖZPAK misyondan alınmış ve bu suretle boşalan Idare Şurası Üyeliğine Selamettin ERMİŞ atanmıştır.

—————————————————

Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Yordamlarına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9’uncu hususunun birinci fıkrası yeterince; ek listede kimlikleri yazılı general ve amiraller isimleri hizalarında belirtilen misyon yerlerine atanmıştır.

4/8/2020 TARİHLİ VE 2020 /395 SAYILI KARARIN EKİ

4 Ağustos 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

You may also like