Canlı hayvan ithalatında, Bakanlık yetkisi uzatıldı

Canlı hayvan ithalatında yalnızca Bakanlıkça hazırlanan listelerde yer alan ülkelerden ithalat yapılmasını öngören kararın yürürlüğe geçiş …

By

Canlı hayvan ithalatında yalnızca Bakanlıkça hazırlanan listelerde yer alan ülkelerden ithalat yapılmasını öngören kararın yürürlüğe geçiş müddeti 2023 yılı sonuna kadar uzatıldı.

İşte 25 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığından:

BELLİ CANLI TIRNAKLI HAYVANLARIN İTHALATI VE TRANSİT GEÇİŞİNE AİT HAYVAN SIHHATİ KURALLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

UNSUR 1 – 20/9/2015 tarihli ve 29481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine Ait Hayvan Sıhhati Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin 13 üncü hususunun birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “beş” ibaresi “yedi” olarak değiştirilmiştir.

UNSUR 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

UNSUR 3 – Bu Yönetmelik kararlarını Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

YÖNETMELİİN ATIFTA BULUNDUĞU UNSURLAR:

Unsur 13 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 4 üncü hususunun birinci fıkrası yayımı tarihinden itibaren beş yıl sonra,

b) Başka kararları yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Husus 4 – (1) Canlı tırnaklı hayvanların ithalatına ve transit geçişine sırf Bakanlıkça hazırlanan listelerde yer alan ülkelerden müsaade verilir.

You may also like