Büyükşehirlerde, alt yapı kazılarına dair yönetmelikte değişiklik yapıldı

Büyükşehir Belediyeleri Uyum Merkezleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik ile büyükşehir ve ilçe belediyeleri ortasında alt …

By

Büyükşehir Belediyeleri Uyum Merkezleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik ile büyükşehir ve ilçe belediyeleri ortasında alt yapı ile ilgili müsaade ve kazılara dair konularda düzenlemeler yapıldı.

İşte Resmi Gazetede yapılan değişikliğin mukayeseli unsur kararları:

Eski karar:
Vazife ve yetkileri

HUSUS 8 – (1) AYKOME, büyükşehir dahilindeki alt yapı hizmetlerini tesirli ve uyum içinde yürütmek emeliyle;..
f) Alt yapı ile ilgili hafriyat yapacak gerçek ve hukukî şahıslara müsaade ve hafriyat ruhsatı verir ve buna ait bedeli belirler.

Yeni karar

“f) Büyükşehir belediyesi sorumluluğuna bırakılan yerlerde alt yapı ile ilgili hafriyat yapacak gerçek ve hukukî şahıslara müsaade ve hafriyat ruhsatı verir ve buna ait bedeli belirler; ilçe belediyelerince verilen müsaade ve ruhsatlara ait uyumu sağlar.”

———–

Eski karar:

(3) Büyükşehir belediyeleri cadde, bulvar, meydan ve sokaklarında yapılacak tüm kazılardan elde edilecek gelirler büyükşehir belediyesi bünyesinde açılacak alt yapı yatırım hesabında toplanır. Sokakların kazısından elde edilen gelirler ilgili belediyeye aktarılır. Bu paralar büyükşehir ilçe belediyeleri tarafından yalnızca cadde, bulvar, meydan ve sokakların asfalt ve kaldırımların üretiminde kullanılır. Bu gelirler hedefi dışında kullanılamaz.

Yeni karar.

“(3) Büyükşehir belediyelerinin sorumluluğuna bırakılan cadde, bulvar, meydan ve sokaklarda yapılacak tüm kazılardan elde edilecek gelirler büyükşehir belediyesi bünyesinde açılacak alt yapı yatırım hesabında toplanır. Bu gelirler emeli dışında kullanılamaz.”

———

Bütünüyle Yeni karar

HUSUS 3 – Tıpkı Yönetmeliğin 14 üncü hususundan sonra gelmek üzere aşağıdaki husus eklenmiştir.

“İlçelerde tahsil edilen hafriyat gelirlerinin kullanımı

UNSUR 14/A – (1) İlçe belediyelerinin sorumluluğuna bırakılan cadde, bulvar, meydan ve sokaklarda yapılacak tüm kazılardan elde edilecek gelirler bu yerlere müsaade yahut ruhsat veren ilçe belediyesince gelir olarak kaydedilir. Bu gelirler yalnızca cadde, bulvar, meydan ve sokaklardaki asfalt ve kaldırımların imal, tamir ve bakımında kullanılır.”

You may also like