Bu vilayette de cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı

Balıkesir Vilayet Hıfzıssıhha Konseyi, Vali Hasan Şıldak başkanlığında 06.11.2020 tarihinde konsey üyelerinin iştirakiyle toplandı. Toplantıda …

By

Balıkesir Vilayet Hıfzıssıhha Konseyi, Vali Hasan Şıldak başkanlığında 06.11.2020 tarihinde konsey üyelerinin iştirakiyle toplandı. Toplantıda yaşlı ve gençler ile sigara tiryakilerini ilgilendiren kararlar alındı. Vilayet Hıfzıssıhha Konseyinde alınan kararlara nazaran vatandaşlar cadde ve sokaklarda yürürken sigara içemeyecek, 65 yaş üstü vatandaşlar saat 14’ten sonra pazar yerlerine giremedikleri üzere toplu ulaşım araçlarına binişleri kısıtlanacak.

Balıkesir Vilayet Hıfzıssıhha Konseyinden yapılan açıklamada, “Korona virüs (Covid-19) salgınının toplum sıhhati ve kamu nizamı açısından oluşturduğu riski yönetme, toplumsal izolasyonu temin, fiziki arayı muhafaza ve hastalığın yayılım suratını denetim altında tutma maksadıyla Sıhhat Bakanlığı ve Koronvirüs Bilim Heyetinin teklifleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok önlem kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Vilayetimizdeki olay ve temaslı sayılarında önemli ölçüde artış olması nedeniyle ek önlemlere muhtaçlık duyulmuştur” denilerek alınan önlemler açıklandı.

Bu hedefle alınan önlemler:

“1- Kırsal mahallelerde faaliyet gösteren kahvehanelerin en geç saat 21.00’de kapatılmasının sağlanmasına,

2- 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların, saat 14.00’den sonra pazaryerlerine girmesinin ve toplu ulaşım araçlarını kullanmasının kısıtlanmasına,

3- 15 yaşın altında olan çocukların pazaryerlerine girmesinin kısıtlanmasına,

4- Lokanta, restoran, kafe, kafeterya, kahvehane, çay ocağı, pastane üzere yeme içme yerlerinde müşterilerin yiyip içmedikleri esnada maske takmalarının zarurî hale getirilmesine,

5- Cadde, sokak, meydan, park, pazaryeri üzere açık alanlarda yürürken sigara, tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesinin yasaklanmasına,

6- Pazaryerlerinde yoğunluğun azaltılması hedefiyle kaymakamlık, belediye ve ilgili meslek odası tarafından birlikte yapılacak çalışma ile pazar alanının genişletilmesi, pazardaki satıcı sayısının azaltılması için birden fazla güne yayılması, sokak ve caddelerde kurulan pazarlarda her iki tarafa da tezgah konulmasının önlenmesi gibisi prosedürlerle pazarda önlemlere muhalif seviyede kalabalık oluşmasının önüne geçilmesine,

7- Kalabalık ortamlar teşkil ederek bulaş riskini arttıran pazaryerleri, toplu ulaşım araçları, lokanta, restoran, kafe, kafeterya, pastane, kahvehane, çay ocağı üzere yeme içme yerleri ile yoğunluk yaşanan cadde, sokak ve meydanlarda yapılan kontrollerin arttırılması, vatandaşların bu alanlarda kurallara daha dikkatli halde uymaları gerektiğinin daima olarak hatırlatılmasına,

Uygulamada rastgele bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Genel Hıfzıssıhha Kanununun ilgili unsuru yeterince idari para cezası verilmesine, tersliğin durumuna nazaran Kanunun ilgili unsurları mucibince süreç yapılmasına, konusu cürüm teşkil eden davranışlara ait Türk Ceza Kanununun 195’inci hususu kapsamında gerekli isimli süreçlerin başlatılmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir.”

You may also like