BİLSEM’ler de yüz yüze eğitime başlıyor

Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) kayıtlı 1, 2, 3, 4, 5 ve 8’inci sınıflar ile 9’uncu sınıf öncesi hazırlık sınıfları ile 9 ve 12’nci …

By

Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) kayıtlı 1, 2, 3, 4, 5 ve 8’inci sınıflar ile 9’uncu sınıf öncesi hazırlık sınıfları ile 9 ve 12’nci sınıflardaki öğrenciler, 9 Kasım’dan itibaren yüz yüze eğitime başlayacak.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, vilayet ulusal eğitim müdürlüklerine gönderdiği yazıda BİLSEM’lerde yüz yüze eğitime ait ayrıntıları paylaştı.

9 Kasım’dan itibaren BİLSEM’e kayıtlı öğrencilerden, ilkokulların 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıfları, ortaokulların 5 ve 8’inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının 9’uncu sınıf öncesi hazırlık sınıfları ile 9 ve 12’nci sınıflarında tahsillerini sürdürenler, haftada en fazla 2 gün ve günde 6 saati geçmeyecek biçimde BİLSEM’lerde yüz yüze eğitimlerine başlayacak.

Vilayet yahut ilçe hıfzıssıhha heyeti kararıyla açılan okullarda tüm sınıflar düzeyinde eğitimlerini sürdüren BİLSEM’e kayıtlı öğrenciler de yüz yüze eğitimlerine haftada en fazla 2 gün ve günde 6 saati geçmeyecek biçimde devam edebilecek. Yüz yüze eğitimlerde bir ders/etkinlik 30 dakika, teneffüsler 10’ar dakika olacak.
Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler, uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak. Uzaktan eğitimlerde de bir ders müddeti 30 dakika olarak planlanacak, öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik önlemler BİLSEM müdürlüklerince alınacak.

BİLSEM’e gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak

Dersliklerde oturma planı, fiziki arayı koruyacak formda düzenlenip bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı buna nazaran belirlenecek. Yüz yüze eğitim için öğrencisini BİLSEM’e göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve BİLSEM’e gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak.

Öğrencilerin BİLSEM’lerde geçirdikleri ders içi/dışı saatlerde maske kullanımı, toplumsal uzaklık ve paklık kurallarına uymaları konusunda rehberlik ve yönlendirme yapılacak.

Dayanak eğitim odalarındaki eğitim hizmetlerine, yeni bir açıklamaya kadar başlanmayacak.

You may also like