Bilim Heyeti Üyesi yanıtladı: Aşılar ne kadar koruyacak?

Sıhhat Bakanlığı Koronavirüs Bilim Heyeti Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, “Aşıların 28 gün ortayla 2 doz formunda insanlara uygulanması …

By

Sıhhat Bakanlığı Koronavirüs Bilim Heyeti Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, “Aşıların 28 gün ortayla 2 doz formunda insanlara uygulanması planlanıyor. Bu noktada 28 günlük ortanın, antikor karşılığının daha yüksek sağlanması açısından uygun olduğu, daha evvelki Faz-1 ve Faz-2 çalışmalarında ortaya konmuştu” dedi.

Ankara Kent Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Vazifelisi ve Sıhhat Bakanlığı Koronavirüs Bilim Konseyi Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Çin’den getirilen inaktif Covid-19 aşılarının 14 gün boyunca TİTCK laboratuvarlarında birçok testten geçeceğini söyledi. Bilim Heyeti Üyesi Kayıpmaz, aşıların bu 14 günlük test sürecinden sonra onay alması halinde ‘Seri Özgür Bırakma Sertifikası’ verilerek aşılamanın başlayacağını belirtti. Kayıpmaz, daha evvel yapılan incelemeler ışığında, bu inaktif Covid-19 aşısının aşılamadan 28 gün sonra istenilen seviyede antikor oluşturduğunu kaydetti.

“Aşılar inceleme mühleti olan 14 gün sonunda şayet standartlara uygun bulunur ise ‘Seri Özgür Bırakma Sertifikası’ veriliyor”

Yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye’ye gelen inaktif Covid-19 aşılarının optimum seviyede antikor oluşturmasının 28 günlük süreçte gerçekleştiğini belirten Bilim Şurası Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, “Aşılar ülkemize geldi ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Aygıt Kurumu’nun (TİTCK) milletlerarası akredite laboratuvarlarında incelenmeye başladı. Her gelen partide alınan aşikâr sayıda numune incelemeye tabi tutuluyor. Yaklaşık olarak 14 günlük bir süreçte; fizikokimyasal, biyokimyasal, immünokimyasal çalışmalar yapılıyor. Tıpkı vakitte aşılarla ilgili sterilite ve akut toksisite çalışmaları da yürütülüyor. 14 gün sonunda şayet standartlara uygun bulunur ise ‘Seri Hür Bırakma Sertifikası’ veriliyor ve sonrasında da aşılar uygulanmaya başlıyor. Bu noktada aşıların 28 gün ortayla 2 doz formunda insanlara uygulanması planlanıyor. Bu noktada 28 günlük ortanın antikor cevabının daha yüksek sağlanması açısından uygun olduğu daha evvelki Faz-1 ve Faz-2 çalışmalarında ortaya konmuştu. Bu çalışmalardaki olumlu sonuçlar göz önünde bulundurularak iki aşı dozu ortasında 28 günlük mühletin uygulanmasına karar verildi” biçiminde konuştu.

“Aşı uygulandıktan yaklaşık 6 hafta sonra istediğimiz antikor düzeyine ulaşacağımızı öngörebiliriz”

Aşılanma başladıktan sonra, aşı olan şahısta antikorların oluşmaya başladığını belirten Bilim Heyeti Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz, “Aslında aşılar uygulanmaya başladıktan sonra antikorlar da oluşmaya başlıyor. Ancak bu aşıyla ilgili olarak yapılmış Faz-1 ve Faz-2 çalışmalarının dünyanın saygın bir tıp mecmuasında yayınlanan sonuçlarına nazaran aşının ikinci dozundan 14 ila 28 gün sonra istenilen antikor seviyesine ulaşıldığı bildiriliyor. Yani birinci aşı size uygulandı yaklaşık olarak 6 hafta sonrasında istediğimiz antikor düzeyine ulaşacağımızı öngörebiliriz” diye konuştu.

“En azından bir 6 ay kadar müdafaasını bekliyoruz”

Aşılama yapıldıktan sonra en az 6 aylık bir bağışıklık oluşmasını beklediklerini belirten Bilim Heyeti Üyesi Kayıpmaz, “En azından bir 6 ay kadar muhafazasını bekliyoruz. Ancak şuan da bu bir beklenti seviyesinde. Önümüzdeki sene, daha net bilgiler elimizde olacak ve aslında bu aşıların koruyuculuğunun ne kadar sürdüğünü de biz daha geniş kapsamlı datalar üzerinden konuşabileceğiz. Rutin bir alerji testine gerek yok. Yalnız daha evvelden rastgele inaktive bir virüs aşısını vurulmuş ve alerjik tepki gelişmiş yahut aşıya bağlı çeşitli komplikasyonlar gelişmiş ki bunların sayısı çok çok azdır. Bu şahısların aşı olurken yahut aşı olma öncesinde aşıyı uygulayacak bireyleri bilgilendirmesi gerekiyor. Bunun dışında aşı uygulaması öncesinde rutin bir antikor testine yahut alerji testine gerek yoktur” tabirlerini kullandı.

“Biz aşıyı olduk, maskeyi artık çıkartabiliriz üzere bir fikre kapılmamamız lazım”

Aşıları olduktan sonra toplum bağışıklığının oluşacağı düzeye ulaşana kadar, maske, uzaklık ve paklık tedbirlerine tekrar dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Kayıpmaz, “Aşılamalardan sonra yani birinci ve ikinci dozdan sonra biz önlemli yaşama yeniden devam etmek durumundayız. Yani ‘biz aşıyı olduk, maskeyi artık çıkartabiliriz’ üzere bir kanıya kapılmamamız lazım. Zira toplumdaki bağışıklık, aşı olanlar ve hastalığı geçirenler vesilesiyle muhakkak bir seviyenin üzerine çıkıncaya kadar biz önlemli bir biçimde hayatımıza devam edeceğiz. Aşılar neyi sağlayacak? Biz virüs ile karşıladığımızda; aşılar vasıtasıyla bedende hazır bulunan antikorlar bu hastalığı daha hafif geçirmemizi sağlayacak. Bu nedenle sevdiklerimizin ve kendimizin bu hastalığı hafif atlatmamız açısından aşılama son derece büyük değer arz ediyor” dedi.

You may also like