BDDK, kredi vadesi ile kredi kartı taksit sonlarını değiştirdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi vade hudutları ve kredi kartı taksit hudutlarında birtakım değişikliklerde bulundu. BDDK, basılı …

By

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi vade hudutları ve kredi kartı taksit hudutlarında birtakım değişikliklerde bulundu.

BDDK, basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda kredi kartlarında taksitlendirme mühletini 8 aydan 6 aya indirdi.

Finansal istikrarın sağlanması ve cari açığın azaltılmasına yönelik olarak atılan makro ihtiyati adımlar çerçevesinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Heyetinin 17.12.2020 tarihli ve 9322 sayılı Kararı ile;

– Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı unsurunun yedinci fıkrası uyarınca, 11.01.2019 tarihli ve 8198 sayılı Konsey Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme müddetlerinin;

Basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda sekiz aydan altı aya,

Fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya1 alımlarında altı aydan dört aya, Mobilya ve elektrikli eşya alımlarında on sekiz aydan on iki aya
indirilmesine,

– Bankaların Kredi Süreçlerine Ait Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12/A unsurunun altıncı fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Temelleri Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A unsurunun beşinci fıkrası uyarınca, Kredi Yönetmeliğinin 12/A hususunun üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A unsurunun ikinci fıkrasında düzenlenen kredi vade sonlarının;

Son fatura kıymeti üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı gayesi ile kullandırılan kredilerde kırk sekiz aydan otuz altı aya,

Sonuncu fatura pahası yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı gayesi ile kullandırılan kredilerde kırk sekiz aydan yirmi dört aya,

Taşıt teminatlı kredilerde kırk sekiz aydan otuz altı aya indirilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna hürmetle duyurulur.

You may also like