Bakan Ziya Selçuk’un TBMM’deki konuşmasının tam metni

Memurlar.net olarak Ulusal Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, TBMM Genel Heyetinde, Ulusal Eğitim Bakanlığı bütçesiyle ilgili olarak yaptığı konuşmayı …

By

Memurlar.net olarak Ulusal Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, TBMM Genel Heyetinde, Ulusal Eğitim Bakanlığı bütçesiyle ilgili olarak yaptığı konuşmayı yayımlıyoruz.

ULUSAL EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK – Sayın Lider, çok bedelli milletvekilleri; Ulusal Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Konseyi, Yükseköğretim Kalite Konseyi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Üniversitelerin program bütçeye uygun olarak hazırlanan 2021 Yılı Merkezi İdare Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi İdare Kesin Hesap Kanunu Tekliflerini sunmak ve bakanlık faaliyetlerimizle ilgili amaçlarımız hakkında bilgi vermek üzere huzurlarınızda bulunmaktayım. Bu vesileyle Genel Konseyimizin Sayın Lider ve tüm üyelerini hürmetle selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Sayın Lider, çok pahalı milletvekilleri; Ulusal Eğitim Bakanlığı olarak herkesin eğitim öğretime adil kaideler altında erişmesi, çağın gerektirdiği bilgi, marifet, tavır ve davranışı kazanması, ulusal ve kozmik bedelleri içselleştirmesi, öğrenmeye açık, sağlıklı, memnun bireyler yetişmesi önceliklerimizdir. Milletin temsilcisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin her bir üyesinin de bu milletin çocuklarının geleceği için tıpkı gaye ve öncelikler içinde olduğunun farkındayız. Bu teminat içinde tarihî birikimimizle şimdiki olanı lokal, ulusal değerlerimizle, kozmik olanı birlikte ele alarak yolumuza devam ediyoruz. Elbette eğitim çok büyük bir gemi üzere derinlik ve vakit isteyen bir surette hareket ediyor. Kıymetli olan istikamet ve bu doğrultuda yapılacak sağlamalar. Bunu yaparken çocuğun üstün faydasını kollamak, yaradılışına hürmet etmek, bilimin ölçütleri doğrultusunda kararlar almak son derece değerli.
İş ve işlemlerimizdeki ölçütlerimizin milletlerarası standartlar açısından değerlendirilmesini ve bu standartlar doğrultusunda yorumlanmasını önemsiyoruz. İçinde bulunduğumuz kaideler bunu daha da zarurî kılıyor. Bu çatının ve duvarların uzun vakittir görmediği kuvvetli bir gündemi, salgın gündemini bütün dünyayla birlikte paylaşıyoruz. Salgın hepimize yeni mecburiyetler getirdi ve çalışmalarımızın seyrini, günlük hayatımızın akışını değiştirdi. Bununla birlikte, vatandaşlarımızın ve bilhassa de çocuklarımızın yüksek faydası için alınan, uygulanan kararlara ait tahlil teklifleri, getirilen tenkitler, çocuklarımızın, öğretmenlerimizin yüksek menfaati için efor gösterilmesi bizi memnun ediyor, şad ediyor; bunun için, bütün getirilen teklifler ve tenkitler için teşekkür ediyoruz.

Temsil ettiğiniz her vilayetimizde, ilçemizde, köyümüzde Ulusal Eğitim Bakanlığının bir öğretmeni, bir öğrencisi, bir velisi var. Öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız bizim nezdimizde değişik bir mana ve yere sahipler. Öğretmenlerimizi ayırmadan, ötekileştirmeden, her birini eğitim ailemizin bedelli ve saygın fertleri olarak görüyoruz, her öğretmenimizin emeğinin kutsallığına inanıyoruz. Öğrencilerimiz ve velilerimiz de mevcudumuzu temsil eden sayılar değildir bizim için; her biri üzerinde tek tek düşünülmesi, ilgilenilmesi, dikkate alınması gereken bireylerdir, Ulusal Eğitim Bakanlığının da varlık gayesidir.

Salgın, her bireyin hayatında çözülmesi gereken orijinal meseleler ortaya çıkardı. Bu yeni ve öngörülemeyeceğini kabul edeceğinizi düşündüğüm meseleler bizim yeni tahlil teklifleri bulmamızı, bulduğumuz tahlilleri uygulamak için yeni çalışmalara yönelmemizi ve bunları uygulamaya koymamızı da sağladı. Kimi sıkıntılar süratlice tahlile kavuşup uygulamaya alınırken birtakım kararların uygulanması teknik imkanlar, fiziki şartlar ve altyapı hazırlıkları hasebiyle vakit aldı. Gerek burada düzenlediğimiz nöbet saatlerinde gerekse telefonla, kendi temsilindeki ilin eğitim meseleleriyle yakından ilgilenerek süreç hakkında bilgi alan vekillerimizin ilgisi ve takipleri için ayrıyeten teşekkür etmek isterim; işbirliğinizle, problemlerimizin, eksiklerimizin üstesinden daima birlikte geleceğimize kaniyim.

Eğitimi bir sıkıntıdan fazla tahlil alanı olarak gören bir bakış açısıyla, çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin başarısıyla ilgili hoş haberleri de paylaşıyoruz. 2019 Aralıktaki PISA sonuçları her biçimde, bütün dünyayla karşılaştırıldığında ya da ülkemizin kendi içindeki seyri dikkate alındığında büyük bir ilerlemeyi gösteriyor.

TIMSS’TEKİ 500 PUAN ÜZERİNE OLAN SIÇRAMA BİRİNCİ DEFA OLUYOR

Öbür yandan, geçen hafta TIMSS’le ilgili burada sayın milletvekillerimiz çeşitli değerlendirmelerde bulundular, teşekkür ederim bu mevzuyu gündeme getirdikleri için. TIMSS 2019’da Türkiye tüm alanlarda puanlarını artırdı. Burada kıymetli olan şu: Bizim ülkemiz içerisinde yaptığımız izleme ve kıymetlendirme çalışmaları var ve bu çalışmaları da belirli aralıklarla yayımlıyoruz. Ülke içinde yapılan değerlendirmelerin subjektif olarak algılanması ya da çeşitli biçimlerde yorumlanması ihtimali kelam konusu olabilir lakin iş memleketler arası değerlendirmelere gelince bu biraz daha farklı ve çok daha objektif olarak kıymetlendirilmesi mümkün olan sonuçları ihtiva ediyor. Elbette bu TIMSS konusundaki ilerleme, bütün dünya ülkeleri içerisinde -burada tek tek sayıları söylemeyeceğim ama- çok önemli bir sıçramayı ve 500 puanın üstüne, ortalamanın üstüne birinci defa çıkan bir durumu gösteriyor.

5. SINIFLARIN TIMSS’E GİRMESİ, BİLİMSEL AÇIDAN SORUNLU DEĞİL

Bu ortada TIMSS’de 5’inci sınıfa girilmesi sıkıntısına de çok kısaca açıklık getirmek isterim. Burada kıymetli olan yaş kümeleridir ve Türkiye’de çeşitli nedenlerden ötürü 4’üncü sınıftaki çocuklarımızın yaş ortalaması 9,5 civarındadır fakat TIMSS ortalaması 10,2’dir. Bu yüzden kimi ülkeler 2015’te de olduğu üzere -İngiltere üzere, Norveç üzere, Güney Afrika üzere, Yeni Zelanda gibi- 5’inci sınıfta ve hatta bu sene de 9’uncu sınıfta öğrencilerini soktular, 8’inci sınıfta sokmadılar, 9’da soktular yaştan ötürü. O yüzden, biz yaşa baktığımızda, 10 yaşta elbette şu anda 5’inci sınıf çocuklarımız girdiler, 8’ler esasen olağan sınıflarında girdiler. Bundan ötürü da burada rastgele bir bilimsel ölçütte bir sorun olmadığını da tabir etmek isterim.

Eğitimde kalite artışımızın bu formda milletlerarası standartlarda tescillenmesi elbette bizim açımızdan çok kıymetli ve bize bu gururu yaşatan ülkemin hoş çocuklarına, fedakar öğretmenlerine, onların ailelerine ve tüm Ulusal Eğitim topluluğuna teşekkürü bir borç bilirim. (AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar)

Milletlerarası datalarda ve ulusal datalarda yükselişe geçmek, sistematik uygulamalar ve bilimsel yollarla güç değildir. Bunu kanıtlamış olmak ve milletlerarası arenada kanıtlamış olmak bizi şad ediyor ve umutlarımızı artırıyor. 2023 Eğitim Vizyonu Dokümanı’nda de hangi mevzuda, hangi sene, hangi ay nereye geleceğimiz, fizibilitesiyle ortaya konmuş durumda. Münasebetiyle, kaliteli ve kozmik manada rekabet edebilir bir eğitim sistemi için, adım adım yirmi yıl, otuz yıl sonrasını biçimlendiren siyasetlerle ilgili çalışmaya devam ediyoruz ve bunun kişisel olan ve sosyoteknik olan art planını da çalışıyoruz.

2021 PROBREM BÜTÇESİNDE 67 GAYEMİZ VAR

Sayın Lider, kıymetli milletvekilleri; bildiğiniz üzere, eğitim bütçemiz 211 milyar 993 milyon 156 bin Türk lirası olarak belirlenmiştir. Bu sayı 2021 yılı merkezi idare bütçesinin yüzde 15,7’sini oluşturmaktadır. 2021 program bütçemizde bulunan 67 adet performans göstergesiyle, programlar, yıllık belirlenen ölçülebilir gayelerle takip edilecek ve bunun için de özel bir yazılım geliştirdik. Yazılımın otomasyonu bize bir kolaylık sağlıyor.

YATIRIM BÜTÇESİNİ YÜZDE 94 ARTIRIYORUZ

Tekli eğitime geçiş, okul öncesi eğitimdeki mecburilik amacı, uzaktan eğitime ait birtakım standartların geliştirilmesi, zelzeleyle ilgili güçlendirme faaliyetleri ve meslek liselerinin atölye altyapısı üzere çok özel kıymet verdiğimiz alanlar için yatırım bütçemizi 5,8 milyar Türk lirasından 11,3 milyar Türk lirasına çıkarıyoruz; bu da yüzde 94 oranında bir artışı gösteriyor. 2021 yılında Bakanlığımıza tahsis edilen bütçeyle, e-öğrenme sisteminin faal kullanımıyla dijitalleşme stratejisine uygun müfredat düzenlemesine, öğrenme kazanımları prestijiyle milletlerarası standartların yakalanması emeliyle ölçme kıymetlendirme kapasitesinin güçlendirilmesine, inançlı eğitim ortamlarının sağlanmasına, okul öncesi eğitimin daha da yaygınlaştırılmasına, öğrencilerin ruhsal ve bedensel gelişimlerini gözeten eğitim ortamlarının geliştirilmesine, tasarım, maharet atölyelerinin Türkiye çapında yaygınlaştırılmasına, yabancı lisan eğitiminde muhtaçlık temelli ve katmanlı bir yapı oluşturulmasına, öğretmenlerin mesleksel gelişiminin desteklenmesine öncelik verilecektir. Öteki taraftan, 2021 yılı bütçemizden, öğrencilerimize direkt, nakdi ve birebir olarak değerli takviyeler sağlamayı da sürdüreceğiz. Ortaöğretim kurumlarının her türlü muhtaçlığının karşılanması, tüm öğrencilere fiyatsız ders kitabı verilmesi, pansiyon hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve burs imkanları için de 2021 yılı bütçemizde ortaöğretim programına 42 milyar 478 milyon Türk lirası kaynak ayrılmıştır.

Sayın Lider, çok bedelli milletvekilleri; yaşamakta olduğumuz salgın sürecinde okullarımızın ne kadar büyük bir toplumsal fonksiyona sahip olduğunu bir defa daha idrak etmiş olduk. Salgının başından beri, dünyadaki tüm gelişmeleri günlük olarak, haftalık olarak izliyor ve buna uygun da süreç planlamalarımızı yürütüyoruz. Ülkemizdeki salgının seyri konusunda Sıhhat Bakanlığı ve Bilim Şurasının tavsiyeleri sonucunda alınmış olan kararlar doğrultusunda da biliyorsunuz, 23 Kasım Pazartesi gününden itibaren TRT EBA, EBA platformu ve canlı sınıf uygulamaları, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarla 4 Ocak 2021’e kadar uzaktan eğitim sürecini başlatmış olduk. Önümüzdeki tüm bahisler, salgın sürecinin seyrine nazaran pahalandırılacak ve ayrıyeten duyurulacaktır. Burada bizim için temel olanın yüz yüze eğitim olduğunu ve bir an evvel de yüz yüze eğitime geçilmesi için kaidelerin olgunlaşmasını beklediğimizi tabir etmek isterim. Çocuklarımızın yüz yüze eğitimle daha fazla avantajlar elde edebilmesi için de bildiğiniz üzere köy okullarının ve gibisi durumdaki çocuklarımızın okullarının beş gün açılması konusunda özel kararlar da almıştık, bu kararlara uygun vakitlerde tekrar devam edeceğiz.

Uzaktan eğitimin ana mecrası olan TRT EBA’da, çocuklarımızın tüm eğitim sistemi için, öğrenme hayatı için, imtihanlar için ne gerekiyorsa yani imtihanların içeriğinde ne varsa TRT EBA’nın içeriğinde o var. Yani çocuklarımızın televizyon izleyerek tüm gereksinimlerini gidermesi noktasında uğraşlarımız devam ediyor, ders ve aktiflik çekimlerimiz sürüyor; bu ortada ders görüntüleri EBA internet portalına hem de TRT İzle platformuna yükleniyor, tekrar izlenebilmesi için.

EBA internet platformunun anlık erişim kapasitesinin artırılmasına da sürat veriyoruz, EBA platformunda bugün 1.700’den fazla ders, 40 binin üzerinde zenginleştirilmiş etkileşimli içerik öğrencilerimizin kullanımına sunulmuş durumda. EBA’da bahis ve kazanımlarla eşleştirilmiş görüntülü yahut etkileşimli anlatımlar, alıştırmalar, özetler, infografikler, proje dokümanları, öğretmenlere özel içerikler, 5 binden fazla kitap, 240 binden fazla soru çocuklarımızın, öğretmenlerimizin hizmetinde.

EBA DÜNYADA EN FAZLA KULLANILAN EĞİTİM PLATFORMUDUR

Salgın sürecinde, uzaktan eğitimin başladığı 23 Mart tarihinden itibaren bugüne kadar 12 milyar 249 milyon sefer ziyaret edilen bir EBA platformundan kelam ediyoruz. Dünyada da eğitim kategorisinde öğretmenler ve öğrenciler tarafından en fazla kullanılan eğitim sitesi olarak karşımızda duruyor. Canlı sınıf ve alternatif uygulamaların sisteme entegrasyonuyla, EBA’da günlük yaklaşık 3 milyon ders yapabiliyoruz yani öğrenci sayısı alışılmış ki 3 milyon değil, açılan ders sayısı 3 milyon.

DÜNYADA YALNIZCA 4 ÜLKE ÖĞRETİM KADEMELERİ İÇİN 3 BAŞKA TV KURABİLDİ

Her ülkenin EBA ve gibisi siteleri var lakin dünyada öğretmen ve öğrenciler tarafından en sık kullanılan, en fazla kullanılan site olarak EBA’nın memleketler arası standartlı olduğunu da tabir etmek isterim. Artık, tekrar bilgiye dayalı olarak söz ediyorum: Dünyada yalnızca 4 ülkede öğretim kademeleri için 3 farklı televizyon kanalı kurulabildi, bunlardan birisi de Türkiye ve bunu da çok kısa bir müddet içinde hayata geçirdik.

YAPAY ZEKA DAYANAKLI EBA ASİSTAN DÜNYA BİRİNCİSİ OLDU

Salgın devrinde topluma verilen hizmet kalitesi için geçtiğimiz haftalarda davet merkezimiz dünya 2’nciliği mükafatı aldı, kitleye verilen salgın periyodu hizmeti için. Yapay zeka dayanaklık sanal robotumuz EBA Asistan ise dünya 1’inciliği mükafatını aldı. EBA Asistan hala dünyanın en fazla kullanılan sanal asistanları ortasında yer alıyor.

Sunduğumuz tüm bu eğitim hizmetlerine adil erişim için de ağır halde çalışıyoruz. Bilgisayar ve internet erişimi konusunda takviyeye muhtaçlığı olan öğrencilerimiz için Türkiye genelinde 13.900 salon hazırladık ve bunların her birinde taban 8-10 bilgisayar olan EBA takviye merkezleri kelam konusu. 162 taşınabilir EBA takviye aracı da ilgili yerlerde dolaşıyor, hizmet vermeye çaba ediyor. EBA dayanak noktalarımızın sayısını da en kısa vakitte 20 bine çıkarmaya kararlıyız. Öğrencilerimiz ve velilerimiz kendilerine en yakın, konutlarına en yakın takviye noktasına giderek buradan istedikleri kadar hizmeti fiyatsız alabilirler.

21 ARALIK TARİHİNE KADAR 200 BİN TABLET DAHA DAĞITACAĞIZ

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, muhtaçlık sahibi olan öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecindeki tablet ve bilgisayar ihtiyaçları için de çalışıyoruz. Şimdiye kadar çeşitli kuruluşların dayanağıyla 150 bin civarında tablet dağıtıldı. Bakanlık olarak çalışmalarımız devam ediyor: 21 Aralık tarihine kadar 200 bin tableti daha dağıtmış olacağız -yarın da başlıyoruz bu sürece tekrar- 2021 Ocak ortasına kadar da 300 bin ek tableti daha dağıtmış olacağız. Bu tabletlerin tamamı internet kontaklı yani çocuklarımız tableti aldıktan sonra irtibat sorunu çekmesinler diye. Çocuklarımızın kardeş sayılarına nazaran, yüz yüze eğitime devam etme durumuna nazaran, özel eğitime ihtiyacı olup olmadığına nazaran kimi kıstaslar açısından bu tabletlerin öncelikli olarak kimlere verileceği noktasında kimi ölçüler de belirlemiş olduk ve tabletlerle ilgili çalışmalarımız bu 500 bin tabletten sonra tekrar devam edecek. Ayrıyeten lokal idareler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel dal kuruluşlarıyla da birebir ve nakdi bilgisayar dayanakları konusunda iş birliğimiz devam ediyor.

1 MİLYON ÖĞRETMENE EĞİTİM VERDİK

Sayın Lider, bedelli milletvekilleri; eğitim sistemimizin başarısı büyük ölçüde öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin mesleksel yeterlilikleri ve adanmışlıklarına bağlı. Bu kapsamda Türk eğitim tarihinin en kapsamlı öğretmen eğitimi çalışmasını da başlatmış olduk. Öğretmenlerimiz için oluşturduğumuz bu yeni mesleksel gelişim sürecinde fen eğitiminden matematikte yeni eğilimlere, drama eğitiminden masal anlatıcılığına, müze eğitiminden afet eğitimine, bilgi süreç, düşünme eğitiminden Türkçenin yanlışsız kullanımı ve diksiyon eğitimine, rehberlik eğitiminden teknoloji eğitimlerine kadar birçok alanda ulusal ve milletlerarası sertifikalar vermek suretiyle bu hizmetleri yürütüyoruz ve salgın şartlarına karşın 1 milyon öğretmenimizle 1.046.809 mesleksel gelişim eğitimini de muvaffakiyetle gerçekleştirdik.

Her fırsatta tabir ediyorum: Sıkıntı bir devir, sıkıntı bir iş ve uzaktan eğitim yüz yüze eğitimden çok daha zorlayıcı. Bu vesileyle, her gün ekran başına geçip öğrencilerin eğitimi için çabalayan, meskeninin her yanını sınıfa çeviren öğretmenlerimize sizlerin huzurunda bir defa daha teşekkür etmek isterim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MEVCUT ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 62’Sİ 40 YAŞ ALTINDADIR

Sayın Lider, Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında misyon yapan 974.837 öğretmenimiz bulunmaktadır. Hükümetlerimiz periyodunda atanan öğretmen sayımız, mevcut resmi öğretmen sayısının yüzde 71’ine karşılık gelmektedir. Bu, tıpkı vakitte genç bir öğretmen takımına sahip olduğumuzu gösterir. Hakikaten 40 yaş ve altındaki öğretmen sayımız, toplam öğretmen sayımızın yüzde 62’sine tekabül etmektedir. Bu mühlet içinde öğretmen başına düşen öğrenci sayımız: İlköğretimde 28’de 16’ya, ortaöğretimde ise 18’den 11’e düşmüştür. Ülkemizin tüm coğrafik bölgelerindeki öğretmen doluluk oranı birbirine yakın bir düzeye de gelmiştir. Norm takım doluluk oranları: Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 95, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yüzde 93, ülke genelinde ise yüzde 92 düzeyindedir.

9/1’DEKİ ÖĞRETMENİN MAAŞI 1/7/2020 TARİHİ İTİBARİYLE 4.369 TL’DİR

Öğretmenlerimizin mali ve toplumsal haklarında da kıymetli iyileştirmeler yapılmış olup 01/07/2020 tarihi prestijiyle Bakanlığımız bünyesinde misyona başlayan dokuzuncu derece, birinci kademedeki bir öğretmenimizin maaşı da 4.369 TL’dir, ek ders fiyatının saati de net 18,22 TL’dir. Ayrıyeten tüm öğretmenlere her eğitim öğretim yılı başında da 1.210 lira ödenek verilmektedir. Bakanlığımızın üst idaresine ait hizmetler, yardımcı hizmetler, hukuksal danışmanlık, muhakemat hizmetleri, insan kaynakları idaresi, idari ve mali hizmetler, istişare ve kontrolleri içeren 2021 yılı bütçemizin idare takviye programına 11 milyar 225 milyon lira kaynak ayrılmıştır.

DERSLİK BAŞINA ÖĞRENCİ SAYISI İLKÖĞRETİMDE 36’DAN 24’E DÜŞTÜ

Sayın Lider, çok kıymetli milletvekilleri; Bakanlığımız 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde dataya dayalı bir idare anlayışını tercih ettiği için bakanlığımıza ilişkin pozisyon, imar planı, mülkiyet, tapu, yüz ölçümü, bina temel bilgileri, okul tipi üzere tüm taşınmaz bilgileri Coğrafik Bilgi Sistemi’yle elektronik ortama taşınmıştır. Böylelikle Bakanlık bilgi sistemlerinin konumsal altyapısı da tamamlanmıştır. Bu kapsamda 43.235 eğitim alanı, 183.811 eğitim parseli, 45.093 yerleşke, 132.500 bina kayıt altına alınmıştır. Bu çerçevede, 2003 yılından bugüne kadar 53.601 adedi hayırseverler tarafından olmak üzere toplam 336.355 yeni dersliğin üretimi da tamamlanmıştır. Bütün bu çalışmalar sonrasında derslik başına düşen öğrenci sayısı, ilköğretimde 36’dan 24’e, ortaöğretim de 30’dan 19’a düşmüştür.

10 BİNE YAKIN MAHARET ATÖLYESİ OLUŞTURDUK, BUNU 100 BİN ATÖLYEYE ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ

Sayın Lider, çok kıymetli milletvekilleri; yalnızca bilen değil, yapabilen çocuklar yetiştirmek için okullarımızda tasarım maharet atölyeleri oluşturduk. Çocuklarımız okullarda aldıkları akademik bilgileri, atölye ortamlarında üretime dönüştürebilsin diye bu atölyeleri kuruyoruz. Çocuklarımızın gelişiminde niyet, his ve hareket bütünlüğünü sağlamaya çalışıyoruz. Atölyelerimizi özellikle öz kaynakları yetersiz, okul aile bütçeleri sonlu olan okullarımızda oluşturuyoruz zira eğitimde adaleti sağlamak için öncelikle bu okullara temas etmek gerekiyor. Okullarda robotik, ahşap, seramik, teknoloji, drama, bahçe, hayvan bakımı, tarım üzere alanlar başta olmak üzere 9.479 tasarım marifet atölyesini tamamlamış bulunuyoruz, bunu da 100 bin atölyeye çıkarmayı amaç olarak görüyoruz.

OKULLARIMIZA AKILLI TAHTA’LARI KURMAYA DEVAM EDİYORUZ

Öğrenme süreçlerinin teknolojik altyapıyla desteklenmesi için bugüne kadar yarım milyona yakın etkileşimli tahta “FATİH Projesi” çerçevesinde okullarımıza kurulmuştur. 2020 yılı sonuna kadar da 1.350 okul için 26 bin adet etkileşimli tahtanın heyetimi tamamlanmış olacaktır. 15 binden fazla okulda, okul içi ağ yapısı tesis edilerek 1 milyonun üzerinde ağ ucu konseyimi yapılmıştır. Bu kapsamda, 13.800 okulumuza VPN hizmeti sağlanmış olup, bu hizmet 13 bin civarındaki okulumuzda etkin olarak şu anda kullanılmaktadır. 2021 yılı içerisinde de 3.500 okulumuza daha ağ altyapısı kurmayı hedefliyoruz. Tekrar, 2021 yılı içerisinde 23 bin etkileşimli tahta alım ihalesi yapılması ve yıl sonuna kadar da bunların kurulması hedeflenmiş bulunuyor. 2012 yılında heyetimi yapılan ve birinci faz olarak planlanmış olan 20 bin tahtanın da donanım güzelleştirmesi yapılıyor.

MESLEKSEL EĞİTİME KAYIT OLAN ÖĞRENCİ SAYISI YÜZDE 63 ARTTI

Sayın Lider, kıymetli milletvekilleri; mesleksel ve teknik eğitimin beşeri ve fiziki teknolojik altyapısı ile idare tertibini uygunlaştırmak ismine da adımlar atmaya uğraş ediyoruz. Dallarla kapsamlı ve güçlü iş birlikleri kurduk, müfredatı ulusal meslek standartlarıyla uyumlu hale getirdik. Mesleksel ve teknik eğitimde kalite teminat sistemi kurduk ve bölüm temsilcilerinin bu sürece faal olarak iştiraklerini sağladık. Dalların güçlü temsilcileriyle birlikte attığımız adımlar kısa müddette sonuç verdi, mesleksel ve teknik eğitimi tercih edip bu okullara yerleşen öğrenci sayısı yüzde 63 arttı. Meslek alan ve atölye öğretmenlerimize yönelik işbaşı ve mesleksel gelişim öğretmenlerimizin yüzde 85’ine de bu eğitim imkanını sağlamış olduk. Ayrıyeten yüzde 1’lik muvaffakiyet dilimine sahip öğrenci alan okullarımızın sayısı da süratle artıyor mesleksel okullarda.

40 ARGE MERKEZİ 20 VİLAYETTE KURULDU

Eğitim öğretim istihdam alakasını güçlendirmek için dış paydaşların da iştirakiyle teknolojik altyapısı güçlendirilmiş, yerli ve ulusal altyapıya sahip 40 AR-GE merkezi 20 vilayette kuruldu ve bu merkezlerin üretim yapacağı eserler belirlendi. Yani hangi merkezde hangi eseri üreteceğiz, bunlar planlandı. Döner sermaye işletmeleri aracılığıyla öğrenciler, kesimin talep ettiği maharetleri gerçek iş ortamlarında kalıcı ve sağlam bir formda kazanarak istihdama hazır bir mezuniyeti de görecekler. Bu nedenle de mesleksel ve teknik öğretim kurumlarının döner sermaye gelirlerinden alınan yüzde 15’lik hazine kesintisi yüzde 1’e düşürüldü ve daha fazla öğrencinin gerçek iş ortamında işe dayalı bir eğitimle tahsil görmesinin önü açılmış oldu. Döner sermaye gelirleri bir evvelki yıla nazaran yüzde 43 oranında artış gösterdi.

OKULLARIMIZDA N95 MASKE, TENEFFÜS AYGITLARI ÜRETTİK

Salgınla çabaya dayanak kapsamında bakanlığımıza bağlı mesleksel teknik eğitim okul ve kurumlarında da çok çeşitli gereçler üretildi; n95 maskeler, yüz gözetici siperlikler, teneffüs aygıtları ürettik ve bu üretimler devam ediyor. Yüzey temizleyici, dezenfektanlar vesaire hepsi sürat kesmeden devam ediyor ve artık ihracata yönelmiş olan okullarımız da var. Ayrıyeten salgın sürecinde muhtaçlık duyulan öteki eserlerin üretilmesini sağlamak gayesiyle da altyapısı güçlü merkezlerimizde, meslek liselerimizde teneffüs aygıtı, UVC hava sterilizasyon aygıtı, görüntü laringoskop aygıtı, izole numune alma ünitesi, temassız kızılötesi termometre aygıtı, ağır bakım yatağı üzere çok sayıda eseri okullarımız hala üretiyor ve bunun satışı da yapılıyor.

Sayın Lider, çok pahalı milletvekilleri; bizim eğitim kurumlarımızda 3 yaşından 80 yaşına kadar her yaştan öğrencimiz var, her bir vatandaşımızın hayat uzunluğu öğrenmede bulunmasını çok önemsiyoruz ve bunu 2007 yılında 1,8 olan hayat uzunluğu öğrenmeye iştirak oranımız yüzde 222 oranında artarak 2019 yılında yüzde 5,8’e ulaşmış oldu.

ÖZELİM EĞİTİMDEYİM TAŞINABİLİR UYGULAMASINI GELİŞTİRDİK

Ulusal Eğitim Bakanlığı olarak özel eğitim muhtaçlığı olan öğrencilerimize ferdî yetenekleri doğrultusunda muhtaçlık duydukları alanlarda kendilerini geliştirmeleri için de dayanak olmaya uğraş ediyoruz. Salgın nedeniyle eğitim faaliyetlerimizi uzaktan eğitim devrinde özel eğitim muhtaçlığı olan çocuklarımızın gereksinimlerine uygun içeriklere hazırlıyoruz. Taşınabilir uygulamalar gerçekleştiriyoruz, bu da dünyada ödül alan uygulamalarımızdan bir tanesi “Özelim Eğitimdeyim” isimli taşınabilir uygulama. Ayrıyeten özel eğitim muhtaçlığı olan öğrencilerin eğitim süreçlerini eğitim araçlarıyla zenginleştirmek, somutlaştırmak, öğrencilerin yaparak öğrenmelerini sağlamak için “Özel Çocuklara Özel Materyaller” ismi altında birtakım kitler de oluşturmuş durumdayız. Ayrıyeten üstün yeteneklilere, özel yeteneklilere ait birtakım çalışmalarımız var, bu kapsamda 2020 yılında 17 yeni bilim ve sanat merkezini hizmete sunduk. Toplamda 183 bilim sanat merkezinde 62 bin özel yetenekli öğrencimiz de bu hizmetten yararlanıyor. Engelli vatandaşlarımızın eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanabilmeleri öncelik verdiğimiz bahislerden biridir. Görme, işitme, zihinsel, bedensel yetersizliği olan bireyler ile lisan, konuşma, özel öğrenme zahmeti, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerden Özel Eğitim Kıymetlendirme Heyetleri tarafından dayanak almaları uygun görülenlerin masrafları Bakanlığımız tarafından karşılanmaktadır.

2021 yılı bütçemizde engellilerin toplumsal hayata iştiraki ve özel eğitim programına 7 milyar 568 milyon TL kaynak ayrılmıştır. 2020-2021 yılında örgün eğitimin tüm kademelerinde toplam 14 bin 466 özel okul bulunmaktadır. Özel okullarda kayıtlı öğrencilerin toplam öğrenci sayısına oranı yüzde 8,8’dir. 2018-2019 eğitim öğretim yılında özel okullarda tahsil gören öğrencilere yönelik, eğitim öğretim dayanağı uygulamasının kademeli olarak kaldırıldığını biliyorsunuz. 2019-2020, 2020-2021 periyodunda de eğitim öğretim takviyesi kapsamına yeni öğrenciler dahil edilmedi.

Eğitim sürecinin değerli boyutlarından birisi de elbet ölçme değerlendirmedir. Bakanlık olarak, ölçme ve kıymetlendirme çalışmalarımızın İSO 9001 Kalite İdare Sistemi ve İSO 27001 Bilgi Güvenliği İdare Sistemi’ne sahip olması için adım attık ve Ulusal Eğitim Bakanlığı olarak, bu her iki belgeyi de aldık. Çocuklarımızın izlenmesi, kıymetlendirilmesi, yönlendirilmesi, geliştirilmesi maksadıyla da e-Portfolyolar oluşturuldu, bunların dijital alt yapıları kuruldu. Çocuklarımızın kendilerini tanımaları için oluşturulan bu sistemde, öğrencinin ilgi ve merakı yıllar prestijiyle izlenip her birine, şahsa özel rehberlik yapılma imkanı da oluşturulmuş oldu. Tüm bu alanlarda, eğitim kademelerinde öğrencilerimizin yeterliklerini izlenmesi için de kıymetlendirilmesi için de ölçme, seçme ve yerleştirme programımıza da 69 milyon 132 bin Türk lirası kaynak ayrılmıştır.

1416 KAPSAMINDA YURT DIŞINA GİDEN ÖĞRENCİLERİMİZİZN YÜZDE 97’Sİ DÖNDÜ

Sayın Lider, kıymetli milletvekilleri; 2021 yılı bütçemizde milletlerarası eğitim işbirlikleri ve yurt dışı eğitim programına 1 milyar 645 milyon lira kaynak ayrılmıştır. Ayrıyeten yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın eğitim çağındaki çocuklarının ülkemizle bağlarını korumak, Türkçeye, Türk kültürüne dair eğitim muhtaçlıklarını karşılamak da bizim için değerli bu maksat doğrultusunda 61 ülkede toplam 89 temsilciliğimiz var ve Türkiye Türkçesi öğretim merkezi toplam 65 okul ve kurumumuzla da bu hizmetler devam ediyor. 1416 sayılı Kanun kapsamında, ülkemizin yetişmiş insan kaynağı muhtaçlığını karşılamak hedefiyle da yurt dışına, biliyorsunuz, yüksek lisans ve doktora öğrencileri gönderiyoruz. Bu öğrencilerin geri dönüş oranı yüzde 97 yani yüksek lisans ve doktoraya giden öğrencilerimizin geri dönüş oranı yüzde 97.

2020 yılında 503 farklı alanda 1.250 kontenjan ayrıldı.

Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti devleti ismine yurt dışında, insanlığın ortak birikim ve kıymetlerini temel alarak, örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek gayesiyle 2016 yılında Türkiye Maarif Vakfını kurduk. Bugün prestijiyle, Maarif Vakfı 104 ülkeyle resmi temas sağlamış, 67 ülkede faaliyet gösteriyor, 52 ülkede de temsilcilik açmıştır. Bizim bütçeden -vakıflar üzerinden- 422 milyon civarında bir ödemeden kelam edildi. Maarif Vakfı dışında rastgele bir vakfa 1 TL ödeme yapmamız kelam konusu değil. Bunu da Maarif Vakfını anlatırken tabir etmek isterim.

Sayın Lider, pahalı milletvekilleri; Sayıştay Başkanlığınca hesap verme sorumluluğu çerçevesinde gerçekleştirilen kontrolleri, Bakanlığımızdaki eksiklerin görülmesi ve giderilmesi için bir fırsat olarak görüyoruz.

SAYIŞTAY RAPOLARI İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMAYA DEVAM EDİYORUZ

Sayıştay kontrol raporunda yer alan bulgular Bakanlığımız tarafından ayrıntılı bir formda inceleniyor ve gerekli önlemler alınıyor, istişareler yapılıyor. Burada, Sayıştay raporunda yer alan birçok hususta hangi önlemlerin alındığı konusunda detaylar var lakin bunu çeşitli hallerde paylaşma imkanımız kelam konusu.

Sayın Lider, kıymetli milletvekilleri; 2019 yılı Bakanlığımız kesin hesap datalarından bahsetmek isterim. 2019 yıl sonu prestijiyle, 81 milyar 750 milyon işçi masrafı, 12 milyar 881 milyon Toplumsal Güvenlik Kurumu sarfiyatları, 12 milyar 617 milyon mal ve hizmet alım masrafları, 3 milyar 604 milyon cari masraflar, 7 milyar 278 milyon sermaye masrafları, 21 milyon 952 bin lira da sermaye transferleri olmak üzere, toplam 118 milyar 155 milyon TL harcama yapılmıştır.

Bir öteki mevzuya geçecek olursam, bugün prestijiyle da 129’u devlet, 74’ü vakıf olmak üzere 203 üniversitemiz var.

Sayın Lider, kıymetli milletvekilleri; bu kapsamda yapacağımız faaliyetler için bütçenin detaylarını daha evvel paylaşmıştık ve bu detaylara girmeden, eğitimin, ülkemiz için yarınları şekillendiren çok önemli bir öge olduğunu tekrar etmek isterim. Hükümetimiz bu şuurla hareket etmekte, eğitim alanına yönelik yatırımlarını bilimsel ve pedagojik münasebetlerle sürdürmektedir.

Ulusal Eğitim Bakanı olarak şahsım, eğitim topluluğumuz ve milletimiz ismine, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bu sürece katkısı olan ve bize dayanak veren herkese teşekkür ediyorum.

Eğitimin ortak memleket sorunu olarak kabul edilmesinin ve sürdürülmesinin değerli olduğunu tekrar söz etmek isterim. Genel Konseyimizin da bu takviyesi sağlayacağına olan inancım tamdır. Vereceğiniz takviye için tekrar teşekkür ediyorum.

Bütçemizin güzel uğurlu olmasını diliyorum.

You may also like