Bakan Selçuk: 4 milyon kamu işçisiyle vatandaşımıza hizmet sunuyoruz

Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “2002’de 2,5 milyon kamu çalışanı mevcut iken bugün 4 milyon kamu işçisiyle …

By

Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “2002’de 2,5 milyon kamu çalışanı mevcut iken bugün 4 milyon kamu işçisiyle vatandaşımıza hizmet sunuyoruz. Yalnızca niceliksel olarak değil niteliksel olarak da kamu işçi sistemimizi geliştirmeyi hedefledik.” dedi.

Bakan Selçuk, Memur-Sen ile OSTİM Teknik Üniversitesi tarafından çevrim içi düzenlenen “Kamu İdaresi ve Kalkınma/Yeni Bir Güç Birliği Arayışı” kongresine katıldı. Kalkınmanın uzun yıllar boyunca somut ve maddi manada büyümeyle yani ekonomik kalkınmayla özdeşleştirildiğini belirten Selçuk, fakat ekonomik kalkınmanın tek başına kâfi olmadığı ve tek başına bir gaye olmaması gerektiğinin vakit içinde anlaşıldığını söyledi.

Ekonomik kalkınmanın lakin toplumsal kalkınmayla mümkün olabileceğini lisana getiren Selçuk, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın İnsani Gelişme Endeksi’nin de bu anlayışla orya çıktığını vurguladı. Türkiye’nin son 18 yılda insani gelişme endeksinde dikkat alımlı bir ilerleme kaydettiğini tabir eden Selçuk, şöyle konuştu:

“Ülkemiz 2002’de BM normlarına nazaran ‘Orta İnsani Gelişme’ düzeyinde yer almaktaydı. Ortalama hayat beklentisinden bebek vefatlarına, kız çocuklarının okullaşma oranlarından teknokent ve üniversite sayılarına kadar insani gelişmeyi gösteren pek çok istatistikte önemli güzelleşmeler sağladık. Bu sayede 2009’dan itibaren ‘Yüksek İnsani Gelişme’ düzeyine yükseldik. Geçen yıl açıklanan 2018 yılı datalarıyla ise tarihimizde birinci kere ‘Çok Yüksek İnsani Gelişme’ düzeyine ulaştık. İnsani gelişme düzeyini en süratli yükselten dokuzuncu ülke olduğumuzu ayrıyeten vurgulamak isterim.”

– “Kamu vazifelileri sendikacılığına işlerlik kazandırdık”

Selçuk, bugün kamu idaresinin iktisattaki temel rolünün düzenleme, denetleme, haksız rekabeti tedbire olduğu fikrinin genel kabul gördüğüne dikkati çekerek şunları söyledi:

“Biz 18 yıldır, ekonomik büyümeye temel oluşturacak pek çok yasal düzenlemeyi hayata geçirdik. Ülkemizdeki çalışma mevzuatını 12 Eylül darbe idaresinin baskıcı anlayışından kurtardık, AB normları ve ILO Mukavelelerine uygun olarak tekrar düzenledik. Müstakil İş Sıhhati ve Güvenliği Kanunu getirdik. Sendikal örgütlülüğün önünü açmak için kamu vazifelileri sendikacılığına işlerlik kazandırdık. 2010 Anayasa Referandumu ile kamu vazifelilerinin mali ve toplumsal hakları için toplu kontrat imkanı getirdik. Aslında çalışma hayatına dair bu saydığım düzenlemelerin temelinde, hükümetlerimizin toplumsal diyaloğa verdiği ehemmiyet yatmakta. Zira kamu idaresi olarak personel, memur ve patron bölümleriyle çalışma hayatının aktörüyüz.”

Beşer yıllık devirleri kapsayan kalkınma planlarının 1963’ten itibaren uygulandığını anımsatan Selçuk, 2019-2023 periyodunu kapsayan 11. Kalkınma Planı’nın uygulandığını vurguladı.

Planlamanın farklı bir şey o planı hayata geçirmenin ise diğer bir şey olduğuna dikkati çeken Selçuk, “Genel Sıhhat Sigortası’nı bu noktada size çok çarpıcı bir örnek olarak vermek istiyorum. 1963’teki 1. Beş Yıllık Kalkınma Planı’ndan itibaren tüm Türkiye nüfusunu içine alacak ve kapsamlı bir sıhhat garantisi sunacak bir sistem kurulması gayesi konuyor. Hamdolsun, Toplumsal Güvenlik Islahatı sonrası Genel Sıhhat Sigortası Sistemi’ni kurabilmek milletimizin teveccühünü alan Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetlerimize nasip olmuştur.” diye konuştu.

– “Vatandaşlara 42 milyar lira maddi destek”

Kovid-19 salgını sürecinin, ekonomik kalkınma ile toplumsal kalkınma bağının sağlam kurulması gerektiğini kendilerine gösterdiğini belirten Selçuk, şunları kaydetti:

“Bakanlığımız, anayasamızdaki ‘sosyal devlet’ kavramının karşılığı olarak kurulmuş bir bakanlık. Toplumsal Müdafaa Kalkanımız çerçevesinde faaliyetlerimizi Çalışma Hayatı, Toplumsal Güvenlik, Toplumsal Hizmetler ve Toplumsal Yardımlar olmak üzere dört ana başlıkta topladık. Toplumsal Müdafaa Kalkanı ile Kovid-19 salgınında vatandaşlarımıza direkt sağladığımız maddi takviyenin toplam fiyatı 42 milyar liraya yaklaştı. Bakanlık olarak kimsenin, kimsesiz olduğunu hissetmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz de. Bu başarıda en büyük hisse elbette, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatımız, bağlı ve ilgili kuruluşlar olmak üzere 28 hizmet ünitemiz, 81 vilayetimizde toplam 243 vilayet müdürlüğümüz ve 94 bin personelimizindir. Tüm çalışma arkadaşlarıma bu vesileyle bir sefer daha teşekkür ediyorum.”

Kamu yönetiminin tüm kademesinde vatandaşa hizmet odaklı bir anlayışı faal kıldıklarını söz eden Selçuk, “Stratejik idare ve stratejik planlama anlayışını getirdik. Her kamu kurumu ve kuruluşunun sunduğu her hizmet için hizmet standartlarını tanımladık. İktidara geldiğimiz 2002’de 2,5 milyon kamu işçisi mevcut iken, bugün 4 milyon kamu çalışanıyla vatandaşımıza hizmet sunuyoruz. Yalnızca niceliksel olarak değil, niteliksel olarak da kamu işçi sistemimizi geliştirmeyi hedefledik. Son 18 yılda, din vazifelisi sayımızı yüzde 70, öğretmen sayımızı yüzde 69, tabip sayımızı yüzde 175, hemşire sayımızı yüzde 365, uzman, müfettiş üzere meslek meslek mensubu sayımızı yüzde 350 artırdık. Bu artışlar sayesinde bugün kamu hizmetlerini halkımıza çok daha faal ve yaygın bir halde ulaştırabiliyoruz.” tabirlerini kullandı.

– “Teşvik ve dayanaklardan 1,7 milyon iş yeri yararlanıyor”

Kamu idaresinin ekonomik kalkınmaya vereceği en büyük dayanağın ekonomik büyümeyi ve istihdamı artıracak teşvik ve dayanakları sunmak ve programlar yürütmek olduğunu vurgulayan Selçuk, “Biz de istihdamı arttırmak üzere SGK olarak hala 19 başka teşvik ve dayanak programını yürütüyoruz. Teşvik ve dayanaklarımızdan 1,7 milyon iş yerimiz ve 11 milyon sigortalı çalışanımız yararlanıyor. 2002’den bu yana uyguladığımız teşvik ve dayanaklarla istihdamı desteklemek için 216 milyar lira kaynak kullandık.” dedi.

Selçuk, İŞKUR’un Etkin İşgücü Programları ile Mesleksel Yeterlilik Kurumunun standart ve evraklarıyla çağın getirdiği değişime ayak uydurarak nitelikli iş gücünü desteklemeye devam ettiklerini söyledi.

Bakan Selçuk, dijitalleşen dünyada kamu hizmetlerine daha kolay ve süratli erişim için bilişim altyapısının güçlendirildiğini, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltıldığını belirterek şunları kaydetti:

“Örneğin, 2002 öncesinde bir çalışanın emeklilik başvurusu yapmak için 11 farklı belgeyi toparlaması ve ortalama 120 gün beklemesi gerekiyordu. Bugün emeklilik süreçleri için tek bir dilekçe yetiyor. Ortalama bir hafta 10 gün içerisinde emeklilerimizin aylığını bağlıyoruz. Tıpkı biçimde Kovid-19 salgını devrinde bunun yararlarını toplumsal yardımları vatandaşlara ulaştırmada gördük. e-Devlet uygulamaları ortasında en çok kullanılan 10 hizmetten 5’i Bakanlığımız ve ilgili kuruluşlarına ilişkin hizmetler.”

You may also like