Bakan Gül: Yargı, ele geçirilecek mevzi değildir

Adalet Bakanı Gül, TBMM Plan ve Bütçe Komitesi’nde bakanlığının 2021 yılı bütçe sunumunu yaptı. Bakan Gül, Türk yargısının millete ilişkin …

By

Adalet Bakanı Gül, TBMM Plan ve Bütçe Komitesi’nde bakanlığının 2021 yılı bütçe sunumunu yaptı. Bakan Gül, Türk yargısının millete ilişkin olduğunu, millet ismine karar verdiğini, millet ismine adaleti tesis ettiğini lisana getirerek, bütün yargı mercilerinin Anayasa’nın öngördüğü bağımsızlık teminatı ve tarafsızlık ödevi altında misyon yaptığını söyledi. Gül, yargı yetkisinin kullanımının münhasıran yargıya ilişkin olduğunu belirterek, “Bunun manası açıktır. Yargı; hiçbir kişi, kurum yahut merciden buyruk, talimat, tavsiye, telkin almaz. Hiç kimse ve Adalet Bakanlığı da dahil olmak üzere hiçbir kurum yargı yetkisini kullanan mahkemelere vekaleten konuşamaz. Yargının yegane ideolojisi adalettir. Yargı, ele geçirilecek bir mevzi değil her türlü siyasi mülahazanın üstünde tutulması ve korunması gereken toplumun ortak kıymetidir. Yargının kurumsal varlığı, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğünü gerçekleştirmenin, müdafaanın da teminatıdır. Yargı Islahatı Strateji Evrakı ve İnsan Hakları Aksiyon Planı üzere temel siyaset evraklarımızın sonuncu gayesi hukukun üstünlüğünü güçlendirmektir” dedi.

‘VAZGEÇİLMEZ ÖNEMDE’

Bakan Gül, Yargı Islahatı Strateji Belgesi’nin tüm çalışmalarda referans kaynağı olduğunu kaydederek, uygulama devrinde alınan kıymetli sonuçlar olduğunu söyledi. Gül, Yargı Islahatı Stratejisi’nde vizyonlarını ‘güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi’ olarak belirlediklerini kaydederek, şunları söyledi:

“Anayasa’da teminat altına alınan hak ve özgürlüklerin daha düzgün korunması ve geliştirilmesi demokrasi için vazgeçilmez değerdedir. Bu durum tıpkı vakitte hukukun üstünlüğü ile ekonomik hayat ortasındaki etkileşim içerisinde kritik bir yerde durmaktadır. Hukukun üstünlüğü ve hukuk devletinin gerekleri doğrultusunda yargının süratli, adil ve aktif formda işlemesi, hukukun öngörülebilir olması, adalete erişimin kolaylaştırılması ve adalet sistemine duyulan inancın artırılması amaçlanmaktadır. Hukuk devletinin özünde, keyfi uygulamalara asla müsamaha göstermeyen, masumiyet karinesine her evrede sahip çıkan, hata ve cezanın kişiselliği prensibini ceza yargılamasının merkezine koyan bir hukuk sistemi bulunmaktadır. Yatırımlarla ilgili mevzuat çalışmalarımızla eşit muamele, bellilik, kazanılmış haklara hürmet, şeffaflık, aleyhe kararların geçmişe yürümezliği ve makul müddette sonuçlandırma üzere idari süreçlerin temel prensipleri gözetilecek ve güçlendirilecektir”

‘EKONOMİK KALKINMA LAKİN ŞEFFAF HUKUK DEVLETİNDE MÜMKÜNDÜR’

Bakan Gül, kamu hizmeti sunumunda temel emellerden birinin eşit ve adil muamele yapılması ve şeffaflığın artırılması olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, refahı ve istikrarı daima kılmak lakin adil ve şeffaf bir hukuk devletinde mümkündür. Öbür bir sözle yatırımları yeşerten ve bereketlendiren iklim hukuk devletidir. Bu bakımdan bize nazaran hukuk devleti demokratikleşme, insan hakları, hak arama hürriyeti, fikir özgürlüğü, hukuksal bellilik, öngörülebilirlik, mülkiyet hakkı, adil yargılanma hakkı üzere haklar ile somut bir hal alır. Sağlıklı ve güçlü bir iktisadın olmazsa olmaz, vazgeçilemez ve ihmal edilemez yeri, bu prensip ve haklardır. Yatırım istikrarı için hukuk istikrarı ve güvenliği koşul. Bu hususu İnsan Hakları Aksiyon Planı’nın değerli bir bileşeni olarak görüyoruz. Önümüzdeki periyotta iktisadın kamu ve özel daldaki tüm temsilcileriyle iktisadi hayatın çok kıymetli girişimcileriyle bu bahisleri istişare edeceğiz. Bu kapsamda, hukukun üstünlüğü temelinde bürokratik süreçlerin ve mevzuat düzenlemelerinin gözden geçirilmesi, piyasa aksaklıklarının giderilmesi ve rekabetçi piyasa sisteminin aktif işleyişinin sağlanması önceliğimizdir. Yerli ve yabancı yatırımcılara ve işletmelere yönelik bürokratik ve hukuksal süreçlerde son yıllarda kaydedilen güzelleşme daha da ileriye taşınacak, milletlerarası standartlara ve güzel uygulama örneklerine nazaran ilgili mevzuat güncellenecektir. Yalnızca mevzuat düzenlemesiyle değil hukuk kurallarını ekonomik hayatın bir teminatı, bir bekçisi olarak gören uygulamayla birlikte inanç iklimi, yatırımcının en büyük garantisi olacaktır.”

You may also like