AYM’den vergi müfettişliğine ataması güvenlik soruşturması gerekçesiyle yapılmayan kişi hakkında değerli karar

Hazine ve Maliye Bakanlığında Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak vazife yapan müracaatçı, yazılı ve kelamlı kademeleri geçerek Vergi Müfettişliğine …

By

Hazine ve Maliye Bakanlığında Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak vazife yapan müracaatçı, yazılı ve kelamlı kademeleri geçerek Vergi Müfettişliğine atanmaya hak kazanmıştır.

Resmi Gazete’de vergi müfettişliğine atamaları gerçekleştirilen adaylar ortasında yer almadığını gören müracaatçı, yönetime başvurmuş lakin kendisine bilgi verilmemiştir.

Bunun üzerine sürece karşı Yönetim Mahkemesinde dava açmış, Bakanlık tarafından verilen mahkemeye verilen savunmada ismi geçen hakkında yürütülen güvenlik soruşturmasında elde edilen bilgilerin olumsuz olduğu ve “devlet sırrı” niteliğinde bilgiler bulunduğu belirtilerek kamu faydası ve hizmet gerekleri açısından atamasının yapılmadığı tabir edilmiştir.

Mahkeme tarafından, devlet sırrı olarak nitelendirilen dokümanın iade edilmek kuralıyla memur eliyle heyetlerine teslim edilmesini istemiştir. Mahkeme heyeti, davacı aleyhine karar vermiş ve yönetimin sürecini iptal etmemiştir.

Karşı oy veren üye, evrakın imzasız ve hangi kurumdan alındığının muhakkak olmadığını, ayrıyeten kişinin akrabaları hakkında yer alan bilgilerin kişinin memur olduğu tarihten evvelki periyoda ilişkin olduğunu belirtmiştir. Bu kapsamda, hukuken kabul edilebilir bir doküman olmadan yapılan sürecin iptali gerektiğini tabir etmiştir.

Danıştay İkinci Dairesine giden temyiz süreci de davacı aleyhine sonuçlanmıştır.

Anayasa Mahkemesine yapılan kişisel müracaat sonucunda;

-Başvurucunun kardeşleri ve babası hakkında elde edildiği argüman edilen bilgilerin hangi kanıtlara dayandığı, bu tezin nasıl ve neden doğduğu konusunda yönetim tarafından Mahkemeye sunulan bilgi ve dokümanlara sahip olmayan kişinin temyiz evresinde aktif olarak itiraz ve yorumda bulunmasının mümkün olmadığı,

– Somut olarak temyiz etabında müracaatçı hakkında karar verilen husus hakkında bilgi ve dokümanlarla ilgili olarak faal ve pratik imkanların sağlanmadığı,

-Bu nedenle, müracaatçının karara temel alınan evraklara dair itiraz/yorumda bulunma konusunda faal ve pratik imkanlarının sağlanmamasının silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama unsurlarıyla bağdaşmadığı gerekçesiyle,

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği kararına varılmıştır.

Anayasa Mahkemesi Kararının tamamına ulaşmak için .

You may also like