AYM savunması alınmadan verilen cezada ‘hak ihlali var’ dedi

Anayasa Mahkemesi, katılmadığı duruşmada savunması alınmadan mahkumiyet kararı verilen kişinin, adil yargılanma hakkı kapsamındaki savunma …

By

Anayasa Mahkemesi, katılmadığı duruşmada savunması alınmadan mahkumiyet kararı verilen kişinin, adil yargılanma hakkı kapsamındaki savunma hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazete’de yayımlanan kararına nazaran, misyonu berbata kullanma hatasından hakkında dava açılan bir avukat, İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. Sanık avukatın katılmadığı duruşmada dava zamanaşımından düşürüldü. Düşme kararına yapılan itiraz üzerine belge İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesine geldi.

Duruşma açılarak yapılan yargılamada, sanığın davetiye bildirimine karşın mazeretsiz duruşmada hazır bulunmadığını tespit eden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi, düşme kararını kaldırarak, avukatın vazifesi berbata kullanma hatasından 9 bin lira isimli para cezasıyla cezalandırılmasına kesin olarak hükmetti.

Karardan haberdar olan avukat, Anayasa Mahkemesine ferdi müracaatta bulunarak, müvekkillerine ilişkin duruşmalara katılması nedeniyle kendisi hakkında açılan Bölge Adliye Mahkemesindeki duruşmada bulunamadığını savundu. Yargılamanın hiçbir evresinde savunmasının alınmamasına karşın mahkumiyetine karar verildiğini belirten avukat, böylece savunma hakkının ihlal edildiği öne sürdü.

– Tekrar yargılama yapılacak

Anayasa Mahkemesi, avukatın kişisel müracaatında, adil yargılanma hakkı kapsamındaki savunma hakkının ihlal edildiğine karar verdi. İhlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması hedefiyle tekrar yargılama yapılması için kararın bir örneğinin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine de hükmedildi.

Münasebette, cürüm isnadı altındaki bireye savunma hakkının şeklen değil, gerçek manada sağlanması gerektiği, Anayasa Mahkemesinin çeşitli kararlarında da yer aldığı üzere, Avrupa İnsan Hakları Kontratında de hata ile itham edilen herkesin savunmasını hazırlamak için gerekli vakit ve kolaylıklara sahip olma hakkının düzenlendiği belirtildi.

Müracaat konusu olayda, müracaatçıya hem mahkemece hem de Bölge Adliye Mahkemesince duruşma davetiyesinin bildiri edildiği, müracaatçının mazeret bildirmeksizin her iki duruşmaya da katılmadığı anlatılan münasebette, Bölge Adliye Mahkemesindeki duruşmada müracaatçının savunması alınmadan mahkumiyetine kesin olarak karar verildiği kaydedildi.

Müracaatçıya iddianamenin bildiri edildiği, hakkındaki suçlamalardan haberdar edildiği, savunma için gerekli hazırlıkları yapabileceği vaktin verildiği, duruşma günlerinden haberdar edildiği konusunda kuşku bulunmadığı tabir edilen münasebette, “Ancak yargılamanın hiçbir basamağında mahkeme huzurunda şahsen savunma yapmadan isimli para cezasına mahkumiyetine kesin olarak karar verilmesi müracaatçının savunma hakkının ihlal edilmesi sonucunu doğurmuştur.” denildi.

You may also like