AYM, İşsizlik Sigortası Fonundan patrona takviye verilmesini anayasaya uygun buldu

Anayasa Mahkemesi (AYM), patrona sağlanacak fiyat dayanağı fiyatının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasını öngören kuralın anayasaya …

By

Anayasa Mahkemesi (AYM), patrona sağlanacak fiyat dayanağı fiyatının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasını öngören kuralın anayasaya alışılmamış olmadığına hükmetti.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara nazaran CHP, 21 Şubat 2019 tarihli 7166 sayılı Toplumsal Hizmetler Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun süreksiz 19. hususuna eklenen ve işsizlik fonundan patrona dayanak verilmesini öngören kararın anayasaya muhalif olduğu gerekçesiyle düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu.

CHP’nin müracaatında, fonun, “işsiz kalınması durumunda çalışanlara ekonomik garanti sağlanması”na yönelik hedef dışında kullanılmasına imkan tanındığı, patrona teşvik sağlanmasının fon emelleri ortasında bulunmadığı savunuldu.

Yüksek Mahkeme, kuralın anayasaya ters olmadığına hükmetti, CHP’nin iptal talebini reddetti.

– Münasebet

Kuralla, patrona sağlanacak fiyat takviyesi fiyatının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasının öngörüldüğüne işaret edilen münasebette, teşvik niteliğindeki kuralla istihdamın artırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Anayasanın 60’ıncı hususuyla devlete, toplumsal güvenlik hakkını sağlayacak gerekli önlemleri alma ödevi yüklendiği tabir edilen münasebette, anayasanın 49. unsuruna nazaran de devletin işsizliği önlemeye yönelik ekonomik bir ortam yaratma yükümlülüğü bulunduğu, anayasaya alışılmamış olmamak kaydıyla bu kapsamda alınacak önlemleri, bu önlemlerin kapsamını, içeriğini, formunu ve yordamını belirlemenin kanun koyucunun takdir yetkisinde olduğu vurgulandı.

Münasebette, şunlar kaydedildi:

“İşverene sağlanacak fiyat dayanağı fiyatının fondan karşılanmasının öngörülmesiyle ek çalışan istihdamının kolaylaştırılmasının hedeflendiği açıktır. Bu tarafıyla kural, devletin işsizliği önlemeye yönelik ekonomik bir ortam yaratmak yükümlülüğü kapsamında aldığı bir önlem niteliğindedir. Öte yandan kural toplumsal güvenlik hakkının sağlanmasına hizmet eden işsizlik sigortasının işleyişinde rastgele bir değişiklik öngörmemekte, işsizlik durumunda sigortalıya yapılan ödeme ve sunulan hizmetlerde rastgele bir sınırlamada bulunmamaktadır. Sigortalı, kural öncesinde sahip olduğu imkanları kural sonrasında da motamot koruma etmeye devam etmektedir. Bu prestijle patrona sağlanacak fiyat takviyesi fiyatının fondan karşılanmasının öngörülmesinin sigortalının toplumsal güvenlik hakları bakımından bir kayba yol açtığı söylenemez.”

You may also like