AYM: Devlet hastanesinde kaçak kürtaj vefatında kamu kusurlu

Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine nazaran: Resmi Gazete’de dün yayımlanan AYM kararına nazaran müracaatçı Onur Arslan’ın kardeşi, yasal …

By

Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine nazaran: Resmi Gazete’de dün yayımlanan AYM kararına nazaran müracaatçı Onur Arslan’ın kardeşi, yasal mühlet geçtikten sonra 24 haftalık gebe iken bir devlet hastanesinde bayan doğum hekimi tarafından kanuna alışılmamış gerçekleştirilen kürtaj süreci sonrası hayatını yitirdi. Doktora açılan davada 2008’de 5 yıl mahpus cezası verildi. 2019’da sanık hekimin vefatı üzerine mahkümiyet ortadan kalktı. Arslan’ın, olayda hizmet kusuru bulunduğu argümanıyla Sıhhat Bakanlığı’ndan maddi ve manevi tazminat talepli davası reddedildi. Bunun üzerine Arslan, 2 Şubat 2017’de AYM’ye başvurdu. AYM 15 Aralık 2020’de oybirliği ile ömür hakkının ihlal edildiğine ve tekrar yargılamaya hükmetti. Kararda özetle şöyle denildi:

HASTANE KUSURLU

“Ameliyatın tabibin yıllık izinde olduğu, kamu hizmeti sunucusu olmadığı bir vakitte yapıldığı ve ameliyat için hastane başhekimliğine bilgi verilmediği, hasebiyle yönetimin sorumlu tutulamayacağı belirtilmiştir. Lakin kamu vazifelisi tabip müsaadeli olduğu bir devirde, hiçbir yetkiliye haber vermeden devlet hastanesinde, mesai gününde, hastane çalışanıyla birlikte cerrahi operasyon gerçekleştirmiş; ayrıyeten öbür işçi de hastane yetkililerini durumdan haberdar etmemiştir. Bu koşullar altında devlet hastanesi yönetiminin kontrol ve denetim vazifesini yerine getirmeme ve tertip kusuru bulunduğu açıktır. Somut olayda kamu makamları hayatı müdafaa tarafındaki müspet yükümlülüğü yerine getirmemiştir. Anayasa Mahkemesi açıklanan münasebetlerle ömür hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.”

ÖRNEK OLACAK

Karar kanuna alışılmamış kürtaj, yanlış müdahale-tedavi üzere durumları hastane idaresinin kontrol ve denetim vazifesini yerine getirmemesinden kaynaklı reddedilen davalar istikametinden AYM’ye kişisel müracaat yoluyla yine yargılama ve tazminat yolunu açıyor. İhlal kararı Sivas Yönetim Mahkemesi’ne gönderildi. İhlal kararı ışığında mahkeme yine yapacağı yargılamada kardeşi ölen müracaatçı lehine tazminata hükmedecek.

You may also like