Avrupa Birliği Bakanlığı Mütercim Müsabaka İmtihanı ve Atama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırıldı

YÖNETMELİK Dışişleri Bakanlığı (Avrupa Birliği Başkanlığı)’ndan: AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MÜTERCİM MÜSABAKA İMTİHANI VE ATAMA …

By

YÖNETMELİK

Dışişleri Bakanlığı (Avrupa Birliği Başkanlığı)’ndan:

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MÜTERCİM MÜSABAKA İMTİHANI VE

ATAMA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

UNSUR 1 – 13/7/2012 tarihli ve 28352 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Avrupa Birliği Bakanlığı Mütercim Yarış İmtihanı ve Atama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

UNSUR 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

UNSUR 3 – Bu Yönetmelik kararlarını Avrupa Birliği Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

You may also like