Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı Resmi Gazetede yayımlandı

30 Aralık 2020 tarih ve 31350 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. BİLDİRİM Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığından: TABAN FİYAT …

By

30 Aralık 2020 tarih ve 31350 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

BİLDİRİM
Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığından:
TABAN FİYAT TESPİT KOMİTESİ KARARI
Karar Tarihi: 28/12/2020
Karar No: 2020/1

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu unsuru ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karamamesi’nin 522 nci hususu yeterince, iş kontratı ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan yahut olmayan her türlü emekçinin minimum fiyatını tespit etmekle misyonlu Taban Fiyat Tespit Komitesi, 4/12/2020 tarihinde başladığı çalışmalarını 28/12/2020 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı dört toplantı sonucunda;
1) Ulusal düzeyde tek minimum fiyat tespitine, oybirliğiyle,
2) Personelin bir günlük olağan çalışma karşılığı taban fiyatının; 1/1/2021-31/12/2021 tarihleri ortasında (119,25) yüz on dokuz lira yirmi beş kuruş olarak tespitine emekçi temsilcilerinin muhalefetine karşılık oy çokluğuyla,
3) İş bu Kararın, 4857 sayılı Kanunun 39 uncu unsuruna dayanılarak hazırlanan Taban Fiyat Yönetmeliği’nin 11 inci unsuru mucibince Resmi Gazete’de yayımlanmasına oy birliğiyle,
karar verilmiştir.

MÜNASEBET
Minimum fiyat, bilindiği üzere ödenmesi zarurî olan en az fiyattır.
Minimum fiyatın belirlenmesini düzenleyen Taban Fiyat Yönetmeliği uyarınca, taban fiyat, pazarlık fiyatı değildir.
Minimum fiyatın belirlenmesi sırasında, Kurulumuz, bu çerçevede bir karar alınması için çalışmış, çalışanların geçim kurallan ve 2021 yılı enflasyon gayesi üzere faktörleri değerlendirmiştir.
İşte bu çerçevede hareket eden Komitemiz; çalışanın günlük minimum fiyatını; 1/1/2021 – 31/12/2021 tarihleri ortasında (119,25) yüz on dokuz lira yirmi beş kuruş olarak belirlemiştir.
Taban Fiyat Yönetmeliği’nin 11 inci hususu mucibince, Minimum Fiyat Tespit Kurulu’nca belirlenen taban fiyat, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen ayın birinci gününden itibaren yürürlüğe girecektir.

You may also like