Arel Üniversitesi öğretim elemanı takımını kazanan adayları mağdur ediyor

İstanbul’da bulunan Vakıf Üniversitelerinden İstanbul Arel Üniversitesi, akademik ünitelerine 18 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de farklı …

By

İstanbul’da bulunan Vakıf Üniversitelerinden İstanbul Arel Üniversitesi, akademik ünitelerine 18 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de farklı akademik ünitelerin muhtaçlığını karşılamak üzere 23 öğretim vazifelisi ve araştırma vazifelisi takımı ilan etmiştir. Kelam konusu takımlara yapılan müracaatlar sonucunda ön kıymetlendirme sonuçları ve imtihana girecek adaylar 10 Temmuz 2020 tarihinde duyurulmuştur. Pandemi süreci içerisinde adaylar güçlü şartlar içerisinde yazılı imtihana girmiş ve kazanan adaylar 17 Temmuz 2020 tarihinde açıklanmıştır.

Bunun üzerine, kazanan adaylar 7 Ağustos 2020 tarihinde kontrat imzalamak ve 10 Ağustos tarihinde işbaşı yapmak üzere üniversiteye çağırılmıştır. 7 Ağustos 2020 günü mukavele imzalamaya giden adaylar işbaşı tarihinin 24 Ağustos 2020 gününe ertelendiğini öğrenmiş ve devamında ise 24 Ağustos 2020 günü mukavele imzalanma etabı tamamlanmıştır. Hatta, mukavele imzalanma sırasında kazanan adaylara üniversite işçisi olduklarına dair okul kimlik kartları teslim edilmiştir.

Daha sonra ise İstanbul Arel Üniversitesi tarafından 17 Ağustos 2020 tarihinde kazanan adaylar tekrar aranarak bu kere işbaşı tarihinin 19 Ekim 2020 ye ertelendiği söylenmiştir. Bu erteleme haberi gelene kadar geçen 10 günlük müddette, kazanan adaylar üniversiteyle yapılan mukaveleye güvenerek İstanbul üzere bir vilayette bir yıllık konut kontratı imzalamış, eşya almış ve bir sürü borcun altına girmiştir.

Ortadan geçen mühlet içerisinde 19 Ekim 2020 tarihinde kazanan adaylar dört gözle işbaşı yapmayı umarken 16 Ekim 2020 tarihinde Arel Üniversitesi yetkilileri tarafından işbaşının müddetinin belirli olmayacak formda ertelendiğini bildirmişlerdir. Bu keyfi kararların sonucunda İstanbul Arel Üniversitesi açık bir formda şahısları mağdur etmiştir.

Bilindiği üzere, 15 Aralık 2020 günlü ve 31335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan vakıf yükseköğretim kurumlarında vazifeli öğretim elemanlarının statüleri hakkında Uyuşmazlık Mahkemesine ilişkin Kararda, kanunla kurulma ve kamu hükmî kişiliğine sahip olmanın yanı sıra, Devlet Üniversitelerinde olduğu üzere Vakıf Üniversitelerinin de Anayasal teminat altına alınmış olan “Bilimsel Özerkliğe” sahip olduğu, üniversitelerde bilimsel özerklik prensibi benimsenirken güdülen maksadın, yükseköğretimin çeşitli siyasal etraf ve baskı kümeleri ile fikir kümelerinin tesirinin dışında tutarak, bilimsel hedef, amaçlar ve ihtiyaçlarına bağlı olmalarını sağlamak olduğu söz edilmiştir.

Kararın devamında daima ve sistemli nitelikteki kamu hizmetinde çalıştırdığı vakıf yükseköğretim kurumu öğretim elemanlarının; statüsü, vazifeye alınması, hak ve yetkileri gözetildiğinde, Yönetim Hukuku kapsamında bir kamu çalışanı olduğunun açık olduğu belirtilmiştir.

Üstte kronolojik olarak sıraladığımız süreçte ortada bir İş Kontratı ve yönetim tarafından verilmiş bir kimlik kartı olmasına karşın Güzel İdare Unsurları bir kenara atılarak şahısların mağdur edildikleri bir gerçektir. Bilindiği üzere yönetimlerde yürütülen süreçlerde her şey açık bir yerde yazmadığı durumlarda mukayese yolu ile süreç tesis edilmekte yargı mercileri de bunu vakit zaman kararlarında mukayese yoluna da başvurmaktadır. Bu kapsamda İstanbul’da bulunan Üniversitelerden İstanbul Üniversitesi Hizmet Envanteri ve Standardı Tablosunu incelediğimizde 29.sıradaki Açıktan Atama sürecinin yaklaşık tamamlanma müddetinin 7 gün olarak, İstanbul Teknik Üniversitesi Hizmet Envanteri Tablosunu incelediğimizde de Müracaat Kıymetlendirme ve Atama Süreçleri mühletinin 3 ay olarak hesaplandığını, Marmara Üniversitesi Hizmet Envanterinde ise Açıktan Atama hizmetinin 1 hafta içinde tamamlandığını görüyoruz.

Görüldüğü üzere genel olarak müracaat kıymetlendirme ve öbür atama süreçlerini de işin içine kattığımızda bu mühlet yaklaşık 60-90 gün ortasında değişkenlik gösterdiği kıymetlendirilebilir. Lakin ortada kelam konusu ilanın 18 Haziran tarihinde yayımlanması ve adayların 7 Ağustos tarihinde çağırılarak bir iş akdi oluşmuş durum varken hala şahısların başlatılmayarak mağdur edilmesinde ve edilmeye devam edilmesinde hiçbir âlâ idare unsuru olmadığını düşünüyoruz.

İstanbul Arel Üniversitesi tarafından aylardır başlamayı bekletilen, İstanbul üzere bir vilayette yüksek kiralar ödeyerek çalışmak için üniversitenin kararını bekleyen adayların, üstte yer verdiğimiz Uyuşmazlık Mahkemesinin kararını da dikkate alarak bu durumu İdari Yargıda dava etmelerinin yararlı olacağını düşünüyoruz.

You may also like