Ankara’da 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması

Ankara Valiliği: 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri ortasında toplumsal uzaklık kuralına riayet etmek ve maske …

By

Ankara Valiliği: 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri ortasında toplumsal uzaklık kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına karar verilmiştir.

İşte Ankara Vilayet Genel Hıfzıssıhha Heyeti tarafınca alınan karar;

Ankara Vilayet Genel Hıfzıssıhha Heyeti 10.11.2020 tarihinde 1593 sayılı Genel Hıfzıssıhha Kanununun 23. 27. ve 72. unsurlarına nazaran, Ankara Valisi Vasip ŞAHİN başkanlığında inanılmaz toplanarak gündemindeki hususları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.

Covid-19 salgını tüm ülkelerde tesirini göstermeye devam etmekte ve olay sayılarında önemli artışlar yaşanmaktadır. Bilhassa Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme görülmekte olup şahısların toplu olarak bir ortaya gelmelerini önlemeye yönelik birçok Avrupa ülkesinde önlem kararları alınmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz denetimli toplumsal hayat periyodunun temel prensipleri olan paklık, maske ve uzaklık kurallarının yanı sıra salgının seyri ve muhtemel riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve tedbirler belirlenmektedir .Bu kapsamda;

Vilayet Genel Hıfzıssıhha Heyetinin 10.06.2020 tarihli ve 46 no’lu kararının 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-20.00 saatleri ortasında toplumsal ara kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine karar verilmişti, salgınla gayrette gelinen basamakta bu konu tekrar değerlendirilmiş olup, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri ortasında toplumsal uzaklık kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına,

10:00-16:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan,

  1. Kamu misyonunun niteliği mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine gereksinim duyulacak başta hekimler, sıhhat çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu vazifelileri, toplumsal hizmet kuruluşları vazifelileri v.b. olmak üzere kamu vazifelileri,

b. İşletme sahibi, esnaf, tüccar, endüstrici, çiftçi, özgür meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını faal sigortalılıklarını gösteren SGK Hizmet Evrakı, Vergi Kaydı, Şirket Yetki Dokümanı, Oda yahut birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları liderlerinin, muaf tutulmasına,

Kaymakamlarımız ve ilgili Kurumlarımızca mevzu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın üstte belirtilen çerçevede eksiksiz bir halde yerine getirilmesinin sağlanmasına, önlemlere uymayanlarla ilgili Genel Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci unsuru yeterince idari para cezası verilmesine, tersliğin durumuna nazaran Kanunun ilgili hususları mucibince süreç yapılmasına, konusu hata teşkil eden davranışlara ait Türk Ceza Kanununun 195’inci unsuru kapsamında gerekli isimli süreçlerin başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verildi.

You may also like