Anayasa Mahkemesi’nden mecburî POLSAN üyeliğine dair kıymetli karar

2018 yılında, 3201 sayılı Kanunun 90. unsuru yine düzenlenmiş ve “Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten sonra Emniyet Genel Müdürlüğü takımında …

By

2018 yılında, 3201 sayılı Kanunun 90. unsuru yine düzenlenmiş ve “Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten sonra Emniyet Genel Müdürlüğü takımında vazifeye başlayan memurlar vazifeleri mühletince Sandığın daimi ortağıdır” kararı getirilmiştir. Bu kararla birlikte, 2018 yılından sonra Emniyet takımlarına atananlar zarurî olarak Sandık üyesi olmuştur.

Bu kararın iptali istemiyle açılan davada Anayasa Mahkemesi iptal istemi reddetmiştir. İptal isteminin reddinde, memuriyetin bir statü hukuku olduğu, POLSAN’ın kamu hukukî kişiliğine haiz olduğu, üyeliğin zarurî tutulmasının yardımlaşma sandığının faaliyetlerini etkin bir formda yerine getirebilmesi için gerekli olduğu, aidatların bireylere çok bir külfet yüklemediğine değinilmiştir.

Oyçokluğuyla yayımlanan karar için tıklayınız.

You may also like