Afganistan’a asker gönderilmesi tezkeresinin mühleti uzatılacak

Afganistan’a asker gönderilmesi için verilen müsaadenin mühletinin 6 Ocak 2021’den itibaren 18 ay uzatılmasına ait Cumhurbaşkanlığı tezkeresi …

By

Afganistan’a asker gönderilmesi için verilen müsaadenin mühletinin 6 Ocak 2021’den itibaren 18 ay uzatılmasına ait Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla sunulan tezkerede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu’nun (BMGK) ilgili kararları kapsamında ve 5 Aralık 2001 tarihli Bonn Konferansı sonuçları uyarınca, Afganistan hükümetinin güvenlik durumunun güzelleştirilmesi ve kendi güvenlik kabiliyetlerinin oluşturulmasına yardımcı olmak için 2001’de Milletlerarası Güvenlik ve Yardım Kuvveti’nin (ISAF) oluşturulduğu hatırlatıldı.

ISAF’ın sorumluluk alanının, 2003’te BMGK kararıyla Kabil’in ötesine genişletilerek stratejik komuta, denetim ve eşgüdümünün NATO tarafından üstlenildiği lisana getirilen tezkerede, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), TBMM’nin 10 Ekim 2001 tarihli ve 722 sayılı kararıyla verilen yetki temelinde Afganistan’da ISAF harekatının başlangıcından itibaren misyon aldığı belirtildi.

NATO devlet ve hükümet liderlerinin, 4-5 Eylül 2014’de gerçekleştirilen Galler Doruğu’nda, Afganistan’ın mutabakatıyla ISAF’ın bitiminden sonra Afganistan’da muharip olmayan Kararlı Takviye Misyonu’nun başlatılmasını kararlaştırdıkları anımsatılan tezkerede, kelam konusu misyonun, ülke genelinde güvenlik sorumluluğunu üstlenen Afgan Ulusal Savunma ve Güvenlik Kuvvetleri’ne (ANDSF) eğitim, yardım ve danışmanlık sağladığını tabir edildi.

Afganistan’la esaslı kardeşlik ve dostluk bağlantıları bulunan Türkiye’nin, Afganistan’ın ulusal birliğini, bütünlüğünü ve bağımsızlığını her vakit desteklediği, Afgan halkının terörden uzak olarak barış, istikrar ve refah içinde yaşamasını teminen her alanda Afganistan’la dayanışma içinde olduğu belirtilen tezkerede, Cumhuriyet tarihinin en büyük dış yardım programlarından birini Afganistan’da yürüten Türkiye’nin, halihazırda 25 Aralık 2018 tarihli ve 1206 sayılı TBMM kararı uyarınca kelam konusu misyona katkıda bulunduğu hatırlatıldı.

Tezkerede, NATO devlet ve hükümet liderlerinin, 11-12 Temmuz 2018’de gerçekleştirilen Brüksel Doruğu’nda, Kararlı Dayanak Misyonu’nun; ANDSF’nin eğitim, yardım ve istişare faaliyetlerini muvaffakiyetle sürdürdüğünü de belirterek Afganistan’da uzun vadeli güvenlik ve istikrarın teminine yönelik bağlılıklarını yineledikleri ve 2018 sonrasında da misyon kapsamında Afganistan’a sağlanmakta olan katkılarını sürdüreceklerini taahhüt ettiklerine dikkati çekildi.

Emsal bir taahhüdün, 4 Aralık 2019’da Londra’da gerçekleştirilen NATO Önderler Toplantısı’nda da yinelendiği anımsatılan tezkerede, şunlar kaydedildi:

“Bu mülahazalarla hudut, şümul, ölçü ve vakti Cumhurbaşkanınca takdir ve tespit olunacak biçimde, TSK ögelerinin NATO’nun Afganistan’da icra etmekte olduğu Kararlı Takviye Misyonu ve devamı kapsamında yurt dışına gönderilmesi, birebir emellere yönelik olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin anılan misyona katılmak maksadıyla ülkemiz üzerinden Afganistan’a intikali ile geri intikali kapsamında Türkiye’de bulunması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek asıllara nazaran yapılması için TBMM’nin 6 Ocak 2015 tarihli ve 1079 sayılı kararıyla verilen ve son olarak 25 Aralık 2018 tarihli ve 1206 sayılı kararıyla uzatılan müsaadenin mühletinin 6 Ocak 2021’den itibaren 18 ay uzatılması konusunda gereğini Anayasa’nın 92. unsuru uyarınca bilgilerinize sunarım.”

You may also like