Adalet Bakanlığının taşınabilir uygulamaları adalete erişimi kolaylaştırıyor

Adalet Bakanlığınca geliştirilen taşınabilir uygulamalar ve e-Devlet uygulamaları, vatandaşların adalet hizmetlerine ulaşımına ve yargısal …

By

Adalet Bakanlığınca geliştirilen taşınabilir uygulamalar ve e-Devlet uygulamaları, vatandaşların adalet hizmetlerine ulaşımına ve yargısal süreçlerin hızlandırılmasına katkı sağlamaya devam ediyor.

Adalet Bakanlığı, geliştirdiği 5 taşınabilir uygulama ve e-Devlet üzerinden sunduğu 26 başlıkta vatandaşlara ve yargı topluluğuna hizmet veriyor.

Adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştırması hedeflenen taşınabilir uygulamalara, dijital platformlardan ulaşılabiliyor.

Taşınabilir uygulamalar, Celse, e-adalet vatandaş uygulaması, e-uzlaştırmacı, e-arabulucu ve e-bilirkişi başlıklarıyla kullanıcıya sunuluyor.

Bu uygulamalar ortasında bulunan Celse ile avukatlar, yargı ünitelerinde bulunan vekili oldukları davaların duruşma bilgilerine, aylık, günlük ve anlık olarak ulaşabiliyor. Gerektiğinde mazeret bildirimi gönderebilme, evrak kapak bilgilerini ve evrakı görüntüleyebilme imkanı da sağlayan Celse uygulaması, e-duruşmaya iştirak sağlayabilme üzere birçok hizmete telefon üzerinden imkan sağlıyor.

Vatandaşların vakit ve yerden bağımsız olarak isimli ve idari yargıda yer alan evrakları hakkında bilgi sahibi olabilmesine imkan tanıyan e-Adalet Vatandaş Taşınabilir uygulaması, devam eden davaların takibine de imkan sağlıyor.

Uzlaştırmacılar, e-uzlaştırmacı taşınabilir uygulamasıyla kendilerine atanan belgeyi kabul ya da ret süreci yapabiliyor.

Arabuluculara kolaylık sağlayan e-arabulucu taşınabilir uygulaması ile de arabulucular, uygulama üzerinden evraklarına ait kabul ve ret süreçlerin yanı sıra kabul ettikleri evraklardaki evrakı da görüntüleyebiliyor.

Uzmanlar için hazırlanan e-bilirkişi taşınabilir uygulaması ile de uzmanlar belge kapak bilgileri, taraf bilgileri ve kabul ettikleri evrakları görüntüleme süreciyle birlikte evrakı taşınabilir aygıtlarına indirebiliyor.

You may also like