7 Kasım tarihli atama kararları yayımlandı

7 Kasım 2020 CUMARTESİ Resmi Gazete Sayı : 31297 ATAMA KARARLARI Cumhurbaşkanlığından: Karar: 2020/484 Cumhurbaşkanlığı İktisat …

By

7 Kasım 2020 CUMARTESİ Resmi Gazete Sayı : 31297

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/484

Cumhurbaşkanlığı İktisat Politikalan Şurası Üyeliğine, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 21 inci unsuru yeterince Nihat ZEYBEKCİ atanmıştır.

6 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Din İşleri Yüksek Heyeti Başkanlığına, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Kanunun 5 inci hususu ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü hususları yeterince Prof. Dr. Abdurrahman HAÇKALI atanmıştır.

6 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/486

Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Mustafa Nuri NURUAN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci hususu yeterince vazifeden alınmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü hususları mucibince Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı;

– Bitlis Vilayet Müdürü Mehmet Emin ÇAKAN, misyondan alınmış,

– Adana Vilayet Müdürlüğüne, Kayseri Vilayet Müdürü Nevzat ÖZER,

– Antalya Vilayet Müdürlüğüne Abdullah ÇALIŞKAN,

– Artvin Vilayet Müdürlüğüne Şentürk AĞIRBAŞ,

– Aydın Vilayet Müdürlüğüne, Kütahya Vilayet Müdürü Ömer TURAN,

– Bayburt Vilayet Müdürlüğüne, Zonguldak Vilayet Müdürü Kemal GÜMRÜKÇÜ,

– Gümüşhane Vilayet Müdürlüğüne Zekai İNAN,

– Karabük Vilayet Müdürlüğüne Galip SÖKMEN, atanmıştır.

6 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/488

Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Lideri Abdurrahim ŞENOCAK, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci unsuru yeterince misyondan alınmıştır.

6 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Etraf ve Şehircilik Bakanlığında açık bulunan Etraf İdaresi Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü unsurları mucibince Ertuğrul ÇALIŞKAN atanmıştır.

6 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/490

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü unsurları mucibince Muharrem KİRAZ atanmıştır.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan İdare Heyeti Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin 8 inci unsuru ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü unsurları yeterince Osman İLTER atanmıştır.

6 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/492

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Uyum Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif OKUR, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci hususu yeterince misyondan alınmıştır.

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü hususları mucibince Yavuz ÇETİN atanmıştır.

6 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/494

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Spor Müşavirliğine, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Kanunun 30 uncu unsuru ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü hususları yeterince Servet TAZEGÜL atanmıştır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Lideri (Guvemörü) Murat UYSAL, 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin ek 35 inci unsuru ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci hususu mucibince vazifeden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına (Guvemörlüğüne), 1211 sayılı Kanunun 25 inci hususu ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci hususları yeterince Naci AĞBAL atanmıştır.

6 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/496

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü hususları yeterince İbrahim ŞENEL atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi TURŞUCU, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü hususu mucibince misyondan alınmıştır.

6 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/498

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Yozgat Vilayet Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü hususları mucibince Hüseyin ÇİFTÇİ atanmıştır.

Tanm ve Orman Bakanlığı III. Bölge Müdürü İsrafil ERDOĞAN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci unsuru mucibince misyondan alınmıştır.

6 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/500

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Yozgat Vilayet Tanm ve Orman Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü unsurları mucibince Tanju ÖZKAYA atanmıştır.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 6 ncı hususları yeterince İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Hakan ÇALIŞ atanmıştır.

6 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/502

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü hususları yeterince Ticaret Müfettişleri Haşan YALDIZ ve Ali Said DOLU atanmıştır.

6 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

You may also like