4 adımda tahsil ve katkı kredisi borcunu ödeme

Gelir Yönetimi Başkanlığı, tahsil ve katkı kredisi borcu olanların borçlarını nasıl ödeyeceklerine dair bir broşür yayımladı. 1- Broşüre …

By

Gelir Yönetimi Başkanlığı, tahsil ve katkı kredisi borcu olanların borçlarını nasıl ödeyeceklerine dair bir broşür yayımladı.

1- Broşüre nazaran, borç asılları ile gecikme artırımı yerine Yİ-ÜFE oranı temel alınarak güncellenen fiyat ödenecektir. Bu iki meblağ ödenince birikmiş gecikme artırımının tahsilinde vazgeçilecek.
2- Yapılandırılan borçlara ait dava açılmış ise davadan vazgeçilmesi gerekiyor.
3- Müracaatların 31 aralık 2020 tarihine kadar www.gib.gov.tr yahut www.turkiye.gov.tr üzerinden yapılması gerekiyor.
4- Peşin ödeme yapılması halinde Yİ-ÜFE oranı temel alınarak güncellenen fiyattan yüzde 90 indirim yapılacaktır.

You may also like