3 Genel Müdür ile 21 il ve bölge müdürünün asalet kararnamesi yayımlandı

ATAMA KARARLARI Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı Açık bulunan Memleketler arası İşgücü Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı …

By

ATAMA KARARLARI

Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı

Açık bulunan Memleketler arası İşgücü Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü hususları mucibince tıpkı yer Genel Müdür Yardımcısı Sadettin AKYİL atanmıştır.

3 saydı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü hususları yeterince, Etraf ve Şehircilik Bakanlığı Etraf Idaresi Genel Müdürü Muhammet ECEL misyondan alınmış ve bu suretle boşalan Etraf Idaresi Genel Müdürlüğüne Eyyüp KARAHAN atanmıştır,

Etraf ve Şehircilik Bakanlığında açık bulunan Çevresel Tesir Değerlendirmesi, Müsaade ve Kontrol Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü hususları mucibince Avrupa Birliği ve Dış Münasebetler Genel Müdürü Mehrali ECER atanmıştır.

Gençlik ve Spor Bakanlığındaki vilayet müdürü atamaları:
– Bayburt Gençlik ve Spor Vilayet Müdürlüğüne Adem KÖSE,
– Erzincan Gençlik ve Spor Vilayet Müdürlüğüne Volkan Burak MUMCU,
– Gümüşhane Gençlik ve Spor Vilayet Müdürlüğüne Mücahit ATALAY,
– İğdır Gençlik ve Spor Vilayet Müdürlüğüne Gökhan YAVAŞER,
– Kırşehir Gençlik ve Spor Vilayet Müdürlüğüne Numan Nafiz ŞAHİN,
– Ordu Gençlik ve Spor Vilayet Müdürlüğüne Mustafa GENÇ,
– Rize Gençlik ve Spor Vilayet Müdürlüğüne Gürhan YILDIZ,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü unsurları mucibince atanmıştır.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ BÖLGE MÜDÜRÜ ATAMALARI

– Artvin Orman Bölge Müdürü Selim GURBETOĞLU,

misyondan alınmış,

– Adana Orman Bölge Müdürlüğüne, Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut YILMAZ,
– Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne Halil OFLU,
– Artvin Orman Bölge Müdürlüğüne Mimar Sinan OZKAYA,
– Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne, Erzurum Orman Bölge Müdürü Şaban BIYIKLI,
– Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne Enver DEMİRCİ,
– Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne Erhan ÇETİNKAYA,
– Erzurum Orman Bölge Müdürlüğüne Oktay AYAT AY,
– İsparta Orman Bölge Müdürlüğüne, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Refik ULUSOY,
– Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne Mustafa KOÇ,
– Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne Fahri SÖNMEZOGLU,
– Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne, Bolu Orman Bölge Müdürü Haşan KESKİN,
– Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne Kenan AKDUMAN,
– Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne Ziya POLAT,
– Trabzon Orman Bölge Müdürlüğüne Emin YILMAZ, atanmıştır.

You may also like