3 emekçi konfederasyondan ortak açıklama

Milyonlarca çalışanın gözü taban fiyat görüşmelerine çevrildi. Taban Fiyat Tespit Komitesi, bugün bir ortaya gelecek. Birinci toplantı …

By

Milyonlarca çalışanın gözü taban fiyat görüşmelerine çevrildi.

Taban Fiyat Tespit Komitesi, bugün bir ortaya gelecek. Birinci toplantı, koronovirüs önlemleri nedeniyle görüntü konferans usulüyle yapılacak.

“ASGARİ FİYAT İNSAN ONURUNA YARAŞIR BİR GEÇİMİ SAĞLAMALIDIR”

“2021 minimum fiyat görüşmeleri Covid-19 salgının tüm dünya ve ülkemizde ağır insani, toplumsal ve ekonomik tahribatının yaşandığı bir devirde başlamaktadır. Global salgın, başta çalışanlar olmak üzere tüm fiyatlı çalışanların yaşama kaidelerini daha da ağırlaştırdı. Önemli iş ve gelir kayıplarına yol açtı. Gerçekten devletin resmi kurumu tarafından açıklanan son büyüme sayılarında, çalışanların ulusal gelirden aldıkları hissenin önemli oranda gerilediği de görülmektedir. 2021 yılında geçerli olacak minimum fiyatın, pandemi şartlarında yaşanan iş ve gelir kaybı dikkate alınarak insan onuruna yaraşır bir geçim fiyatı olarak tespit edilmesi ortak fikrimizdir.

Emekçi ve patron tarafları talep ve görüşlerini sunacak. Öbür toplantılar için yol haritası belirlenecek.

Karar oy çokluğu ile alınacak

2021 yılı taban fiyatı; Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığının mesken sahipliğinde yapılacak dördüncü toplantının akabinde aşikâr olacak.

Kurulda emekçi, patron ve devlet ismine 5’er üye bulunuyor. Emekçi tarafını en fazla üyeye sahip konfederasyon olan Türk-İş temsil ediyor. Patron tarafı ismine ise masaya Türkiye Patron Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) oturuyor.

Komite oy çokluğuyla karar veriyor.

5 parametre öne çıkacak

2021 taban fiyat artırımı için yapılacak pazarlıklarda, ‘yaşam maliyeti, pandemi devrinde ekonomik durum, gerçekleşen ve amaç enflasyon, refah payı’ olmak üzere 5 parametrenin ön plana çıkması bekleniyor.

Minimum fiyat net 2 bin 324 lira

Minimum fiyat, hala bekar bir emekçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman vazifelileri için ise olağan personellerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

Minimum fiyatın patrona toplam maliyeti, bir personel için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt taban fiyat, 456 lira 17 kuruşunu toplumsal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu patron işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

You may also like