2021 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi belli oldu

24 Aralık 2020 tarih ve 31344 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. BİLDİRİM Adalet Bakanlığından: 2021 YILI TANIKLIK FİYAT TARİFESİ Hedef …

By

24 Aralık 2020 tarih ve 31344 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

BİLDİRİM

Adalet Bakanlığından:

2021 YILI TANIKLIK FİYAT TARİFESİ

Hedef

HUSUS 1 – (1) Bu Tarifenin gayesi, ceza muhakemesi sırasında şahide verilecek tazminatın ölçüsü ile ödenmesine ait tarz ve asılları belirlemektir.

Kapsam

UNSUR 2 – (1) Bu Tarife, ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme lideri yahut hakim tarafından çağrılan şahitlere verilecek tazminatı kapsar.

Destek

UNSUR 3 – (1) Bu Tarife, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 61 inci unsuru kararlarına nazaran hazırlanmıştır.

Tazminat

UNSUR 4 – (1) Şahide, tanıklık nedeniyle kaybettiği vakitle orantılı olarak günlük 25,00 ila 50,00 Türk Lirasına kadar fiyat ödenir.

Sarfiyatlar

HUSUS 5 – (1) Şahit hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol masraflarıyla tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme masrafları de karşılanır.

Muafiyet

UNSUR 6 – (1) Şahide ödenmesi gereken tazminat ve masraflar hiçbir vergi, fotoğraf ve harç alınmaksızın ödenir.

Yargılama masrafı

UNSUR 7 – (1) Bu Tarife uyarınca Devlet hazinesinden yapılan harcamalar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 324 üncü unsuru uyarınca yargılama masraflarından sayılır.

Yürürlük

HUSUS 8 – (1) Bu Tarife 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

You may also like