13 milyon emekliye yargıdan yeterli haber: Emekliler de sendika kurabilir

Hürriyetten Mesut Hasan Benli’nin haberine nazaran: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 29. Hukuk Dairesi, Toplumsal Haklar Avrupa Komitesi’nin …

By

Hürriyetten Mesut Hasan Benli’nin haberine nazaran: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 29. Hukuk Dairesi, Toplumsal Haklar Avrupa Komitesi’nin toplumsal koşul manasında ‘çalışanlar’ kavramını sırf faal çalışma omurundaki çalışanlarla sonlu tutmadığını belirterek, emeklilerin sendika kurma haklarının bulunduğuna hükmetti.

Türkiye’nin çeşitli vilayetlerinden bir ortaya gelen bir küme emekli, toplumsal, siyasal, toplumsal, ekonomik ve hukukî durumların korunması, geliştirilmesi ve emekliler ortasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi için merkezi Ankara’da olan Tüm Emekliler Sendikası’nı kurdu. Ankara Valiliği, sendikanın kurucularının emekli olduğu için yasaya alışılmamış bulunduğunu, fiilen çalışanların kurucu olarak isimlerinin ve dokümanlarının 1 ay içerisinde bildirilmesinin istenildiği, fakat istenilen evrakların verilmediği gerekçesiyle, sendikanın kapatılması talebiyle Ankara 34. İş Mahkemesine dava açtı.

Mahkeme emeklilerin sendika kurma hakkına sahip olmadığını berlirterek, sendikanın kapatılmasına karar verdi. Sendikanın avukatı Cemalattin Gürler, kararı istinafa taşıdı. İstinaf başvurusunu inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 29. Hukuk Dairesi, sürpriz bir karara imza attı. İstinaf Mahkemesi, sendikanın başvurusunu kabul ederek mahkemesinin kararının kaldırılmasına hükmetti.

You may also like