10 Üniversite için toplamda 830 kadro ihdas edildi

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, 10 üniversite için toplam 830 takım ihdas edildi. İşte takım ihdası yapılan …

By

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, 10 üniversite için toplam 830 takım ihdas edildi.

İşte takım ihdası yapılan üniversiteler

Akdeniz Üniversitesi: 55
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi: 100
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi: 45
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi: 115
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi: 50
Kocaeli Üniversitesi: 75
Malatya Turgut Özal Üniversitesi: 105
Marnara Ünivertesi: 80
Selçuk Üniversitesi: 100
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi: 105

İşte Resmi Gazetede yayımlanan kararname:

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

KIMI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA TAKIM İHDAS EDİLMESİNE AIT CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 65

UNSUR 1 – Ekli (1) sayılı listede yer alan takımlar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Takım ve Yolu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (III) sayılı Cetvelin ilgili kısımlarına eklenmiştir.

UNSUR 2- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

HUSUS 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kararlarını Cumhurbaşkanı yürütür.

27 Temmuz 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

(1) SAYILI LİSTE

KURUMU: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN TAKIMLARIN (Öğretim Elemanları)

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

Profesör

1

20

Doçent

1

5

Doçent

2

5

Doçent

3

5

Araştırma Vazifelisi

4

5

Araştırma Vazifelisi

5

5

Araştırma Vazifelisi

6

5

Araştırma Vazifelisi

7

5

TOPLAM

55

KURUMU: BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN TAKIMLARIN (Öğretim Elemanları)

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

Profesör

1

20

Doçent

1

5

Doçent

2

10

Doçent

3

10

Öğretim Vazifelisi

1

5

Öğretim Vazifelisi

3

5

Öğretim Vazifelisi

5

5

Araştırma Vazifelisi

4

10

Araştırma Vazifelisi

5

10

Araştırma Vazifelisi

6

10

Araştırma Vazifelisi

7

10

TOPLAM

100

KURUMU: ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN TAKIMLARIN (Öğretim Elemanları)

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

Profesör

1

10

Tabip Öğretim Üyesi

5

5

Araştırma Vazifelisi

6

30

TOPLAM

45

KURUMU: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN TAKIMLARIN (Öğretim Elemanları)

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

Profesör

1

20

Doçent

1

5

Doçent

2

5

Doçent

3

5

Hekim Öğretim Üyesi

1

10

Tabip Öğretim Üyesi

3

10

Tabip Öğretim Üyesi

4

5

Tabip Öğretim Üyesi

5

10

Öğretim Vazifelisi

1

2

Öğretim Vazifelisi

2

2

Öğretim Vazifelisi

3

2

Öğretim Vazifelisi

4

2

Öğretim Vazifelisi

5

3

Öğretim Vazifelisi

6

2

Öğretim Vazifelisi

7

2

Araştırma Vazifelisi

4

10

Araştırma Vazifelisi

5

10

Araştırma Vazifelisi

6

5

Araştırma Vazifelisi

7

5

TOPLAM

115

KURUMU: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN TAKIMLARIN (Öğretim Elemanları)

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

Tabip Öğretim Üyesi

1

10

Tabip Öğretim Üyesi

2

10

Tabip Öğretim Üyesi

3

10

Hekim Öğretim Üyesi

4

10

Tabip Öğretim Üyesi

5

10

TOPLAM

50

KURUMU: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN TAKIMLARIN (Öğretim Elemanları)

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

Profesör

1

20

Doçent

1

10

Doçent

2

10

Doçent

3

5

Araştırma Vazifelisi

4

10

Araştırma Vazifelisi

5

5

Araştırma Vazifelisi

6

10

Araştırma Vazifelisi

7

5

TOPLAM

75

KURUMU: MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN TAKIMLARIN (Öğretim Elemanları)

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

Profesör

1

10

Doçent

1

5

Doçent

2

5

Doçent

3

5

Hekim Öğretim Üyesi

1

10

Tabip Öğretim Üyesi

2

10

Tabip Öğretim Üyesi

3

10

Tabip Öğretim Üyesi

4

10

Hekim Öğretim Üyesi

5

10

Araştırma Vazifelisi

4

5

Araştırma Vazifelisi

5

5

Araştırma Vazifelisi

6

10

Araştırma Vazifelisi

7

10

TOPLAM

105

KURUMU: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN TAKIMLARIN (Öğretim Elemanları)

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

Profesör

1

20

Doçent

1

10

Doçent

2

10

Doçent

3

5

Tabip Öğretim Üyesi

1

10

Hekim Öğretim Üyesi

2

5

Hekim Öğretim Üyesi

3

5

Tabip Öğretim Üyesi

4

5

Tabip Öğretim Üyesi

5

10

TOPLAM

80

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

İHDAS EDİLEN TAKIMLARIN (Öğretim Elemanları)

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

Profesör

1

20

Doçent

1

10

Doçent

2

10

Doçent

3

10

Hekim Öğretim Üyesi

3

20

Araştırma Vazifelisi

5

10

Araştırma Vazifelisi

6

10

Araştırma Vazifelisi

7

10

TOPLAM

100

KURUMU: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN TAKIMLARIN (Öğretim Elemanları)

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

Profesör

1

15

Doçent

1

20

Tabip Öğretim Üyesi

3

15

Öğretim Vazifelisi

1

5

Araştırma Vazifelisi

4

15

Araştırma Vazifelisi

5

15

Araştırma Vazifelisi

6

10

Araştırma Vazifelisi

7

10

TOPLAM

105

You may also like