Salgın koşullarında eğitim araştırması yapıldı: ‘Üçlü eğitim olamaz’

Okullardaki tuvaletlerin ve diğer ortak alanların sosyal mesafe kurallarını uygulamaya uygun olmadığını söyleyen öğretmenler, maske kullanarak …

By

Okullardaki tuvaletlerin ve diğer ortak alanların sosyal mesafe kurallarını uygulamaya uygun olmadığını söyleyen öğretmenler, maske kullanarak ders anlatımının ‘‘20 dakika’’ ile sınırlandırılması gerektiğini düşünüyor.

2 bin 239 kişinin katıldığı araştırmadan çıkan sonuçlar şöyle: 

-Ankete katılanların yüzde 93.8’i uzaktan eğitimin nitelikli bir şekilde yapılmadığını ifade etmiş. Uzaktan eğitimin nitelikli olduğunu belirtenlerin oranı sadece yüzde 6.2.

-Yüzde 70’i maske kullanarak ders anlatımı olması halinde ders sürelerinin “20 dakika” ile sınırlandırılması gerektiğini belirtmiş. Ders süresinin “30 dakika” olması gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 28.5.

-Eğitim emekçilerinin yüzde 71’i kullandıkları tuvaletlerin sayısının ve büyüklüğünün fiziki mesafeyi korumak için yeterli olmadığını belirtmiş.

-Katılımcıların yaklaşık yüzde 93’ü, okullarında eğitim ve öğretimin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için ek personele (öğretmen, yardımcı hizmetli vd.) ihtiyaç olduğunu düşünüyor.

-Okulunda üçlü eğitim yapılabilmesinin koşullarının olmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 80.4.

-Katılımcıların yüzde 61.7’si okulunun ikili eğitim için uygun koşullara sahip olduğunu belirtirken, yüzde 38.3’ü okulunun ikili eğitime uygun olmadığını ifade etmiş.

dezenfektana bütçe 

-Okullarda düzenli olarak dezenfekte ve temizlik yapılabilmesi için yeterli bütçe olup olmadığına ilişkin soruya, katılımcıların yüzde 84,4’ü okul bütçesinin yetersiz olduğu yanıtını vermiş.

-Eğitimcilerin yüzde 92.9’una göre, okullardaki sosyal etkinliklerin fiziki mesafe kurallarına ve sağlık koşullarına uygun olarak yapılması mümkün değil. 

-Yüzde 96.4’ü salgın sürerken eğitimin başlatılması halinde, kendisi ve ailesinin sağlığının tehdit altında olacağını düşünüyor.

-Eğitimcilerin yüzde 82.7’si öğretmenler odasında fiziki mesafenin korunacağı yeterli alanın olmadığını

belirtmiş.

-Yüzde 88’i çalıştığı okullarda bulunan diğer ortak kullanım alanlarında öğrenciler arasında fiziki mesafenin korunacağı yeterli alanın olmadığını ifade etmiş.

-Yüzde 87’si çalıştığı okulda öğrenci tuvaletlerinin, sayı ve büyüklük açısından fiziki mesafeyi korumak için yeterli olmadığını söylemiş.

-Yüzde 85’i öğrencilerin okula servis ile geldiğini belirtmiş. 

-Yüzde 43’ü çalıştığı okulda sınıf mevcudunun 20-30 arası, yüzde 36.4’ü ise 30-40 arası olduğunu söylemiş. 

-Yüzde 93’e yakını okulların açılması halinde halihazırdaki sınıf mevcutlarıyla, öğrenciler arasında gerekli fiziki mesafenin sağlanmasının mümkün olmadığını söylemiş.

-Ankete katılan eğitimcilerin tamamına yakını (yüzde 99.3) pandemi döneminde eğitime ayrılan bütçenin artırılması gerektiğini ifade

etmiş.

You may also like